Шкільна бібліотека

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Кочетоцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів Н.І.Солошко
« 31 » серпня 2018

ПЛАН РОБОТИ
ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
КОЧЕТОЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2018/2019 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО
на засіданні педагогічної ради
Кочетоцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради
Харківської області
Протокол від _31 серпня__№_8_

Голова педагогічної ради Н.І.Солошко

ПОГОДЖЕНО
на засіданні Ради Кочетоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради
Харківської області
Протокол від __31 серпня_№_7__

Голова Ради школи О.В. Меденець

Структура плану

1.Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2017/2018 навчальний рік.
2.Основні завдання і напрямки діяльності шкільної бібліотеки.
3. Основні показники роботи бібліотеки.
4.Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманізації освітнього процесу та духовному ставленню школяра.
5. Інформаційна та довідково – бібліографічна робота.
6.Формування бібліотечного фонду.
7.Підвищення кваліфікації бібліотекаря.
8.Робота з читацьким активом.
9.Робота з батьками.

І. Аналіз роботи за 2017/2018 навчальний рік.
Цілі і завдання роботи бібліотеки на 2018/2019 навчальний рік.

Кардинальні зміни, які відбуваються у суспільстві, демократизація та глобальна інформатизація зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх у сучасні інформаційні та медіацентри.
Шкільна бібліотека є важливим центром бібліографічно-інформаційної, культурно-виховної і просвітницької роботи. У своїй роботі бібліотека керується нормативно-правовими документами: Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» тощо.
Діяльність шкільної бібліотеки у 2017/2018 році була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:
 Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги.
 Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю.
 Пропаганда здорового способу життя.
 Сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.
 Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.
 Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.
 Популяризація літератури та книги.
 Робота з підручниками.
 Індивідуальна робота з читачами.
Бібліотека освітнього закладу свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою частиною плану освітньої роботи в школі.
Обслуговування читачів проводиться в режимі абонементу та читального залу. Облік користувачів та книговидачі в бібліотеці ведеться відповідно до встановленого порядку: в читацьких формулярах, щоденнику роботи шкільної бібліотеки. Підручники видаються класними керівниками та записуються у відповідному журналі та щоденнику роботи.
Бібліотека забезпечує потреби освітнього процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями із шкільних предметів. Це – інформаційний центр як для учнів, так і для вчителів, вихователів, і щоб бути ефективною, робота носила систематичний, оперативний, випереджаючий характер. Проводилось інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх інформаційних потреб, робота спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою. У читальній залі відкрито постійно діючі тематичні куточки: «Україна – Держава Європейська», книжкові тематично-ілюстровані фотовиставки: «Живи, моя Державо, Україно!», «Слава Героям Небесної Сотні», «Вижити, значить перемогти» «Світло дня української письменності» тощо. Забезпечені інформаційно-бібліографічними матеріалами виховні заходи: конкурсно-розважальна програма «Конкурс читців» , вікторина «Що ти знаєш про Україну?» , «Державна символіка України» .
Готувались різноманітні бібліографічні довідки, які носили фактографічний, адресний, уточнюючий, тематичний характер, інформаційні листівки «На хвилинку зупинись, на ці книги подивись» (про нові надходження літератури), оформлено нову тематичну полицю : «Борці за Незалежність України» (про Героїв Небесної Сотні).
Особлива увага приділялась популяризації літератури з питань історії та культури українського народу, поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу. З метою розширення знань про різноманітні професії, проведена бібліотечно-інформаційна година «Ти обираєш професію» (5 клас), «Цікавий світ дитячих журналів» (3 клас). З новими читачами проводились ознайомчі бесіди, з іншими категоріями користувачів – індивідуальні, групові бесіди при виборі літератури, після прочитання книги, біля тематичних книжкових виставок. Проведено екскурсії «Мандри до країни Читалії» (1 класи), «Знайомимося із структурою бібліотеки» (3 клас) .
Різноманітними засобами бібліотека сприяла всебічному підвищенню методичної майстерності вчителів, шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї. На засіданнях педагогічних рад висвітлювались актуальні питання з інноваційної педагогіки, стану забезпечення підручниками та методичними посібниками. Проводились підсумки рейдів перевірки підручників по класах. Так, оцінку «відмінно» отримали учні 1, 2, 3. 4, 6, 8, 9, 11-х класів, «добре» – учні 7 класу, «погано» – учні 5 класу. Бібліотека проводить постійну роботу по забезпеченню учнів підручниками, своєчасно подаються замовлення.
Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до складу якого входили старшокласники. Значне місце в роботі бібліотеки щодо збереження навчальної книги відводилось проведенню масових заходів, використовувались нетрадиційні форми масової роботи, значення яких полягає в тому, що вони сприяють неформальному спілкуванню дітей у вільний від навчання час і дозволяють оперативно враховувати їх пізнавальні, читацькі інтереси, формують стосунки співробітництва бібліотекаря і читача, а в результаті – повагу до книги і підручника.
У рамках «Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» проведені «День відкритих дверей», тематичний огляд, відкрита книжкова , тощо.
Для підвищення читацької активності та популяризації літератури, надання бібліотечно-бібліографічних знань шкільною бібліотекою здійснювались заходи:
• – організація тематичних книжкових виставок до знаменних та пам’ятних дат: «Україна – єдина країна», «Добрий день, вересень», «Ми – пам’ятаємо» (до Дня партизанської слави», «Великий педагог – гуманіст В.О.Сухомлинський», «Козацькому роду – нема переводу», «Шляхами Перемоги» , «Мова – моя материнська!», «Голодомор 1932-1933 років», «Права людини», «Тих днів не стерти в пам’яті» (до дня вшанування ліквідаторів на ЧАЄС), «Духом завжди була вільно» (до дня соборності), «Сміємося разом», «Великодні дзвони» та інші – бібліотечні уроки: «Хай живе у пам’яті Тарас Шевченко» , «Бібліотека – книжчин дім», «Знайомство з шкільною бібліотекою), «Знайомство з бібліотекою» (1 клас), «В гостях у казки» , «Правила поводження з книгою» . екскурсія «Знайомство з бібліотекою» відео-круїз «Від берести до книги», презентація «Читаючи – світ познаємо», бібліо – глобус «Сторінками улюблених казок»,гра-літературна «Книга –твій друг».
– конкурси, вікторини, ігри, віртуальні подорожі
Аналізуючи інформаційно-бібліографічну, масову роботу бібліотеки, можна зробити висновок, що шкільна бібліотека завдяки удосконаленню традиційних та введенню в роботу новітніх інформаційно-комунікативних технологій, є сучасним інформаційним центром, який у повному об’ємі забезпечує інформаційними матеріалами освітній процес.
Основними завданнями в роботі шкільної бібліотеки на 2018/2019 навчальний рік є підвищення педагогічної майстерності педагогічного колективу шляхом популяризації педагогічної, науково-методичної літератури, фахових періодичних видань, повномасштабне інформаційно-бібліографічне забезпечення освітнього процесу, виховання культури читання, формування читацької та мовленнєвої культури, національної свідомості, залучення до планового та систематичного читання, продовження науково-пошукової та краєзнавчої роботи, впровадження в роботу новітніх інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій, створення медіа те

I. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета роботи шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.
Бібліотека у школі – одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані освітнього процесу школи і разом з педагогічним колективом.
Основні завдання шкільної бібліотеки на 2018/2019 навчальний рік:
– створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності та зацікавленості учнів у користуванні друкованою книгою, як джерелом інформації;
– виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, трудової, економічної культури, здорового способу життя;
– використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до рідного краю;
– інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;
– своєчасне забезпечення учнів та педагогів навчальною, художньою та методичною літературою;
– подальший розвиток інформаційної функції бібліотеки як інформацйно- культурного центру загальноосвітнього навчального закладу;

2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

№ Показники роботи План на 2017/2018 н.р План
на 2018/2019 н.р.
1 Загальна кількість читачів усього:
з них
– учнів
– вчителів

115
18

135
20
2 Книговидача 610 850
3 Відвідуваність середня : 7 15
4 Кількість масових заходів:
Бібліотечні уроки
Бесіди , години спілкування(ін.)
Огляд літератури
Кількість книжкових виставок 5
8
28
5
31 7
10
39
10
50

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО СПРИЯННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ, ГУМАНІТАРІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ .

Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1.1. Створення активу читачів на 2018/2019 навчальний рік Вересень
Тимошенко Ю.М.
1.2. Проведення бесід з учнями про культуру читання та бережливого ставлення до книги Протягом року –
1.3. Поновлення інформаційного стенда «Бібліотечний вісник» 1 раз на семестр –

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ЧИТАЧАМИ

Заходи Дата виконання
Відповідальний Відмітка про виконання
2.1. Ознайомлення читачів з правилами користування бібліотекою При записі до бібліотеки Тимошенко Ю.М.
2.2. Огляд літератури з читачами про нові надходження По мірі надходження –
2.3. Індивідуальні бесіди з учнями, при виборі книги Протягом року –

4. ВЗАЄМОДІЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ З ПЕДПРАЦІВНИКАМИ

Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
3.1. Інформування вчителів про новинки літератури, що надійшли до бібліотеки:

– інформація про надходження нових підручників, забезпеченість учнів підручниками, перспективне замовлення літератури на наступний рік. Протягом року Бібліотекар
3.2. Оновлення тематичних виставок на допомогу вивченню навчальних предметів, огляд новинок методичної літератури
2 раз на півріччя
3.3. Допомога в підготовці та проведенні предметних тижнів в школі За планом
проведення
тижнів Тимошенко Ю.М.
Довідково-бібліографічні послуги:
-приймання бібліографічних запитів
– видача та облік бібліографічних довідок Постійно
Індивідуальні інформації та консультації Постійно
Інформаційне обслуговування користувачів Постійно

5. МАСОВІ ЗАХОДИ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ

Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про
виконання
5.1. Організація книжкових виставок до знаменних та пам‘ятних дат. Тимошенко Ю.М.
Вересень
– «Здрастуй, здрастуй, рідна школо!»
(до Дня Знань!)
– «За мир у всьому світі, це значить – за життя…» (до 70-ї річниці завершення Другої Світової війни)
-до річниці В.О.Сухомлинського «В.О. Сухомлинський видатний педагог»
-до дня народження І.К.Карпенко – Карого. «Український драматург»
-до Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотека ключ до знань»

Жовтень
– «Вітаємо вас, учителі» (до Дня працівників освіти)
– «Борець за народну волю» (до 80-річчя від дня народження Панаса Мирного, українського письменника)
-до Міжнародного дня музики «Музика і сучасність»
-до Міжнародного дня громадян похилого віку

Листопад
– «Здібний гуморист та американський Вольтер» (до 180-річчя від дня народження
Марка Твена, американського письменника)
– «Видатний діяч української культури» (до 175-річчя від дня народження Михайла
Старицького, українського письменника)
– «Наша мова, барвінкова» (до Дня української писемності та мови)
– «Ціна свободи і демократії» (до Дня Гідності та Свободи на честь Помаранчевої(2004) та Революції Гідності (2013))
– «Пам’ятати, щоб не повторилося…» (до
Дня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»)
-до дня працівників сільського господарства «Хвала рукам, що пахнуть хлібом»

Грудень
«Великий знавець природи і психології людей і звірів» (до 150-річчя від дня народження Ред’яра Кіплінга, англійського письменника)
«Правильний вибір…» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ)
– «Зайвих людей не буває»
(до Міжнародного дня інвалідів)
– «Ми вам довірили Батьківщину»
(до Дня Збройних сил України)
– «Права в житті дитини»
(до Міжнародного Дня прав людини)
– «Ходить світом Миколай» (до Дня Святителя Миколая Чудотворця)

Січень
«Рік Новий крокує по планеті»
(до Новорічних та Різдвяних свят)
– «В єдності – наша сила, в єдності –наша міць!» (до Дня Соборності України)
– «Під Крутами товариство полягло…»
(до Дня пам’яті Героїв Крут)

Лютий
– «Любов – красива вигадка поета»
( до Дня Святого Валентина)
– «Загиблі на чужині» (до Дня ушанування учасників бойових дій на території інших держав)
– «День Героїв Небесної Сотні» (вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні)
– «У країні рідної мови» (до Міжнародного дня рідної мови)
-до Масляної «Масляна-прийшла»

Березень
-до Міжнародного жіночого дня «Жіноче свято»
-до Всесвітнього дня поезії «Поетична сучасність»
-до Всесвітнього дня боротьби із захворінням на туберкульоз «Туберкульозу-ні!»

Квітень
– «Земля – наш рідний дім»
(до Всесвітнього дня Землі)
– «Непростимий гріх – Чорнобиль!»
(30 річниця аварії на ЧАЕС)
– «Безпека праці – запорука здоров’я»
(до Всесвітнього дня охорони праці)
-до дня Сміху «Посміхнись»
-до Всесвітнього дня Здоров‘я «Здоров‘я-цінність»
-до Великодня «Великодні дзвони»
Травень
-до Дня Перемоги «Перемого-свята перемога»
-до Дня Матері «материнське тепло»
5.2. Проведення «Шевченківських свят»
* літературна вікторина «Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка»

5.3 «Місячник шкільних бібліотек». березень

жовтень Тимошенко Ю.М.

5.3. Проведення бібліотечних уроків:

Книжкове царство – мудре государство»
(свято до Міжнародного дня дитячої книги)

Бібліотечна година. «Видатні читачі нашого краю»

-літературна гра-шоу „Щоб розумними стати, треба більше читати”;

-бібліотечний урок „Без книги немає бібліотеки”

– „Подорож до Читай-міста”;

екскурсія «Знайомство з бібліотекою»

– літературний ранок „Юні читайлики”;

-літературна вітальня „Освідчення в любові до книги через сміх і жарт”;

Гра-літературна «Книга –твій друг»

Вікторини:
• Чи знаєте ви казки Андерсена та їх героїв?

Травень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

вересень

лютий

квітень

грудень

січень Тимошенко Ю.М.

1-10 клас

7 клас

6 клас

5 клас

4 клас

1 клас

2 клас

3 клас

1-4 клас

3-4 клас
5.4.Проведення заходів щодо популяризації літератури:

Гра- подорож до Країни Мудрої Книги”;

вікторина „Сторінками підручника”;

брейн-ринг „Найуважніший читач”;

літературна гра „Що, де, коли?”

Ерудит-шоу «Книга – це квітка, яка не в’яне»

Акція: «Збережемо книгу» (виготовлення закладок)
Бесіда «Захисти себе від ВІЛ» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

Інформаційна година «Історичний урок єднання» (до дня Соборності України)

Арт- година «Бій під Крутами»

Вікторина «Великодні звичаї та традиції»

Лютий

Грудень

Січень

Березень

Квітень

Травень

Грудень

Січень

Січень

Квітень Тимошенко Ю.М.

5клас

6 клас

3-4 клас

5-6 клас

7-8 клас

1-4клас

9-11 клас

5-7 клас

9-11 клас

1-4 клас
5.5. Заходи щодо правового інформування учнів:

* запрошує відеозал «Дитина і шкідливі звички»

Листопад Тимошенко Ю.М.

8-9 клас
5.6 Тиждень шкільного підручника
*бесіда «Скільки коштує безкоштовний підручник»

*круглий стіл «Чи потрібні підручники сьогодні»
Березень

Тимошенко Ю.М.

7 клас

7-8 клас
5.7. Поновити постійно діючі книжкові виставки:
«Моя країна – Україна
«Мій край –Харькіщина »
«Моя майбутня професія»
Протягом року
Тимошенко Ю.М.

6. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО – БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА

ІНФОРМАЦІЙНО – БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1.1. Проведення опитування дітей та педагогів з метою вивчення інформаційних потреб Протягом року Тимошенко Ю.М.

1.2. Складання рекомендаційних бібліографічних списків Протягом
року Тимошенко Ю.М.
1.3. Індивідуальна робота з не читаючими учнями Постійно Бібліотекар

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА
Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання

Всесвітній день поезії. Виставка та читання творів поетів Чугуївщини
Листопад Тимошенко Ю.М.

ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1.1. Ведення обліку бібліотечного фонду
Протягом року Бібліотекар
1.2. Вилучення з фондів застарілих та загублених видань
Систематично Бібліотекар
1.3. Своєчасне оформлення актів на списання застарілої та загубленої літератури
Один раз на рік Бібліотекар
1.4. Здійснення комплектування книжкового фонду
Протягом року Бібліотекар
1.5. Проведення акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці Жовтень – грудень Бібліотекар, кл.керівники

ЗАХОДИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ КНИЖКОВОГО ФОНДУ
Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
2.1. Проводити роботу по ліквідації читацької заборгованості
Протягом року Бібліотекар, педагоги
2.2. Проводити бесіди з учнями з правил користування книгами Два рази на семестр Бібліотекар, кл. керівники
2.3. Систематичний дрібний ремонт книжкового фонду За потребою Бібліотекар, читацький актив
РОБОТА З ФОНДОМ ПІДРУЧНИКІВ

Заходи
Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
3.1. Оформлення перспективного замовлення підручників
Травень Бібліотекар
3.2. Прийом і обробка нових підручників
По мірі надходження Бібліотекар
3.3. Ведення картотеки руху підручників
По мірі надходження. Бібліотекар
3.4. Вивчання стану забезпечення учнів підручниками. Надання звітів.
Протягом року Бібліотекар
3.5. Видача та прийом підручників по класах.
Вересень Бібліотекар, кл. керівники
3.6. Інвентаризація фонду підручників
Червень Бібліотекар
3.7. Своєчасне оформлення актів на списання загублених та непридатних до використання підручників
Травень -Червень Бібліотекар
3.8. Проведення рейдів-перевірок збереження навчальної книги В кінці кожного семестру Бібліотекар, читацький актив
3.9. Своєчасне надання звітів про одержану навчальну літературу та інвентаризацію бібліотечних фондів шкільних підручників Грудень
Червень Бібліотекар

7. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Заходи
Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Систематичне відвідування семінарів та виступи на засіданнях методичних об‘єднань шкільних бібліотекарів. 3 рази на рік Бібліотекар
2. Проходження курсів підвищення кваліфікації За планом Бібліотекар
3. Відвідування заходів колег – бібліотекарів шкіл та міських бібліотек Протягом року Бібліотекар

8. РОБОТА З ЧИТАЦЬКИМ АКТИВОМ

Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Залучення активістів-учнів для допомоги в роботі шкільної бібліотеки Протягом року Бібліотекар
2. Допомога учнів-активістів у проведенні рейдів перевірки підручників Грудень-травень Бібліотекар
3. Допомога в організації масових заходів у бібліотеці Протягом року Бібліотекар

9. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Створення рекомендації батькам щодо залучення дітей до читання Вересень Бібліотекар
2. Інформування про забезпеченість підручниками та навчальними посібниками Протягом року Бібліотекар
3.Залучення до бібліотеки читачів-батьків Протягом року Бібліотекар