Психологічна служба

ВСТУП

Річний план роботи практичного психолога складено на підставі про Положення про психологічну службу системи освіти України, Закону України «Про освіту». Пріоритетними напрямками роботи практичного психолога є просвіта та пропаганда психологічних знань, психологічна готовність дитини до школи, допомога ,дітям у кризових ситуаціях, адаптація дитини в період переходу з одної групи до іншої, корекція девіантної поведінки підлітків, профорієнтації тощо. Не менш актуальною і специфічною е робота з обдарованими дітьми, яка спрямована на розвиток їхніх здібностей, психологічну підтримку та допомогу в соціальній адаптації. Діяльність практичного психолога спрямована на оптимізацію навчально – виховного процесу та розвитку особистісної зрілості та компетентності дітей та підлітків.
І. Аналітична частина
Кочетоцька загальноосвітня школа розташована за адресою: вул. Осіння, 18
смт. Кочеток, Чугуївський район, Харківська область. тел. 93-3-11
Школа працює з 1974 р., розрахована на 520 учня.
В школі функціонує 11 класів – комплектів, де навчається 117 учнів:
Школа І ступеня 1-4 класи -4
Школа II ступеня 5-9 класи -5
Школа III ступеня 11 клас -1
3 них всі 10 класів з українською мовою навчання.
.

Аналітична довідка
про діяльність психологічної служби
Кочетоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2017/2018

Дослідження процесу адаптації учнів 1-го А класу до навчання у школі.
Період входження дитини в шкільне життя є період соціально- психологічної адаптації до нових умов. Цей процес супроводжується певними змінами в емоційному стані дитини (зростанням внутрішньої напруженості, підвищенням тривожності, зниженням самооцінки, тощо). Тому проблема адаптації дітей до школи актуальна і потребує особливої уваги. Прояви дезадаптації виражаються в низькому рівні засвоєння навчальної програми, проблемах поведінки, труднощах у налагодженні контактів із вчителями й однолітками. У відносно сприятливих умовах навчання психологічна напруга звичайно починає зменшуватися через 1,5 – 3 місяці. Емоційне самопочуття й самооцінка стабілізуються, навчальна діяльність стає продуктивною, зникає внутрішня напруга. Діти із задоволенням ходять до школи, виконують завдання, підкоряються вимогам учителів і батьків. Але в деяких учнів цей процес сильно затягується. Іноді в перший рік навчання повноцінна адаптація так і не відбувається. Треба зазначити, що це не завжди супроводжується явними ускладненнями в освоєнні шкільної програми й може проходити на тлі високої успішності.
Дане дослідження проводилось з метою визначення рівня адаптації дитини та вибору адекватних засобів психолого-педагогічної допомоги щодо попередження розвитку психоемоційних і соматичних розладів. Для досягнення цієї мети були поставлені завдання: – визначити характер психологічного комфорту учня у класі, його емоційного стану; – дослідити ефективність навчальної діяльності, засвоєння шкільних норм поведінки, успішність соціальних контактів.
Для дослідження використовувались наступні методики:
1 – соціометричне дослідження;
2 – тест «Керна Йєрасика»;
3-діагностика рівню психосоціальної зрілості.
4 -тест “10 слів”.
Діагностичне обстеження проводилось протягом вересня – жовтня.
1. Соціометричне дослідження.
Мета:виявити лідерів,тих кому надають перевагу та ізольованих учнів.
У дослідженні брали участь учні 1-А класу .З них 6 хлопчиків та 5 дівчат,за списком 12 учнів.
Було виявлено:
Лідери-18% учнів
Надають перевагу-27% учнів
Ізольовані-45% учнів
2. Тест «Керна Йєрасика».
Мета:виявити рівень адаптації до навчання у школі.
У дослідженні брали участь учні 1-А класу .З них 6 хлопчиків та 5 дівчат,за списком 12учнів.
Було виявлено:
Високий ступінь готовності до шкільного навчання-0% учнів
Середній ступінь готовності до шкільного навчання-85% учнів
Низький ступінь готовності до шкільного навчання-14% учнів
3. Тест “10 слів”.
Мета:діагностика слухової вербальної пам’яті.
У дослідженні брали участь учні 1-А класу .З них 6 хлопчиків та 5 дівчат,за списком 11 учнів.
Було виявлено:
Високий рівень слухової вербальної пам’яті-78% учнів
Середній рівень слухової вербальної пам’яті -0% учнів
Низький рівень слухової вербальної пам’яті -% учнів
4.Діагностика психосоціальної зрілості.
Мета:виявити рівень психосоціальної зрілості.
У дослідженні брали участь учні 1-А класу .З них 6 хлопчиків та 5 дівчат,за списком 11 учнів.
Було виявлено:
Висока психосоціальна зрілість-0%учнів
Середня психосоціальна зрілість-21%учнів
Низька психосоціальна зрілість-64%учнів
Аналіз результатів показав:
В 1 – А класі Високий рівень психологічної адаптації до навчання мають –15%учнів;
Середній рівень -21% учнів,
Низький рівень – 64%учнів.
Загальна картина по першому класу у 2018 н. р. говорить про те, що 15% учнів мають високий рівень адаптованості до навчання, середній рівень адаптованості мають 21% першокласників, більшість учнів, які мають труднощі в адаптації виявлені у 1-А класі (64%учнів).
Висновки. Таким чином ми можемо сказати, що 64% дітей (не) адаптовані до умов навчання у школі. Той відсоток дітей, які показали низькі результати, та деякі учні з середнім рівнем адаптації потребують більш детального обстеження та участі у розвивальних заняттях або індивідуальної роботи з психологом. По закінченню тестування класні керівники одержали первинну інформацію та рекомендації. Враховуючи результати діагностики, для розробки психолого-педагогічної стратегії адаптації дітей до навчання у школі та на основі індивідуального підходу надані наступні рекомендації:

Класному керівнику:
1. Врахувати отримані дані про стан здоров’я дітей при розсаджуванні та фізичних навантаженнях з метою подальшого його збереження.
2. Провести індивідуальні та групові консультації для батьків по виникаючим у дітей проблемам навчання, соціалізації, тощо.
4. Провести батьківські збори «Адаптація дитини до школи».
Батькам:
1. Приділяйте дитині якомога більше часу. Спілкуйтесь з нею, грайте, обговорюйте події, малюйте, частіше цікавтесь її думкою з приводу чогось.
2. У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси, симпатії та антипатії. Поважайте її, приймайте дитину такою яка вона є, не зрівнюйте її з іншими дітьми, не нав’язуйте їй прикладів.
3. Ставте для себе та для дитини реальні завдання. Ведіть і спрямовуйте, але не підштовхуйте.
4. Забезпечуйте дитині широкі можливості користування кожним із 5 відчуттів: вона повинна бачити, слухати, торкатися руками, куштувати на смак і відчувати різноманітні елементи навколишнього світу.
5. Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки, аби їй було легше опановувати письмо. Для цього необхідно багато вирізати, малювати, зафарбовувати, складати невеликі за розміром деталі, зображення тощо. 4
6. Працюйте з дитиною над розвитком її пам’яті, уваги, мислення. Для цього сьогодні пропонується багато ігор, головоломок, задач у малюнках, лабіринтів тощо. Читайте дитині книжки, вивчайте вірші та загадки, роздивляйтесь картинки та нехай дитина їх коментує.
7. Запровадьте для дитини вдома єдиний режим і обов’язково дотримуйтеся його виконання всіма членами родини.
8. Дитина повинна мати вдома певне доручення і відповідати за результат його виконання.
9. Не завищуйте і не занижуйте самооцінку дитини. Оцінюйте її результати адекватно і доводьте це до її відома.
10.Розмовляйте з дитиною стримано, м’яко, спокійно. Пам’ятайте, що ваше мовлення-це зразок для дитини.
Психологу:
1. Сформувати корекційні групи.
2. Провести корекційно-розвивальну роботу з дітьми, що показали низький рівень адаптації до умов навчання у школі. Психологом школи створено корекційно-розвивальну групу для занять з розвитку пізнавальних процесів, підвищенню мотиваційної готовності дітей до навчання, зниженню проявів дезадаптації. Розвивальні заняття будуть проводитися протягом І семестру, їх метою є підвищення психологічної, соціальної адаптації дітей до шкільного навчання.
Дослідження процесу адаптації учнів 4-го А класу під час переходу у 5-А клас.
Для дослідження використовувались наступні методики:
1.Соціометричне дослідження.
2. Діагностика шкільної тривожності Філіпса.
3.Виявлення типів мислення Г.В.Резапкиної.
4.Малюнковий автопортрет учня.
1. Соціометричне дослідження.
Мета:виявити лідерів,тих кому надають перевагу та ізольованих учнів.
У дослідженні брали участь учні 4-А класу .З них 4 хлопчика та 5 дівчат,за списком 9 учнів.
Було виявлено:
Лідери-22% учнів
Надають перевагу-22% учнів
Ізольовані-55% учнів
Рекомендації класному керівнику та батькам:
1.Зверніть особливу увагу на ізольованих дітей. Підніміть їхній соціальний статус:
2. давайте їм доручення, в яких ізольована дитина могла б виявити всі найкращі риси своєї особистості, свої здібності, знання тощо;
3. стимулюйте і схвалюйте будь-які досягнення, найменший успіх, позитивно оцінюйте це при інших членах колективу;
4. організуйте учнівську взаємодопомогу.
5. Постійно давайте дітям інакші доручення, щоб кожен зміг побути і в ролі підлеглого, і в ролі керівника.
6. Використовуйте демократичний стиль керівництва.
7. Зважайте на далеку перспективу.
8. Беріть участь у виховних заходах.
9. Залучайте до трудової діяльності всіх учнів (це піднімає їхній соціальний статус).
10. Згуртовуйте класний колектив.
11. Створюйте умови для співпраці ізольованих дітей з однокласниками.
12. Знижуйте рівень антипатії однокласників до ізольованих дітей.
13. Проводьте групові розмови на теми: «Які риси в людях нам подобаються, а які ні», «Характер людини», «Ставлення людини до роботи, навчання», «Уміння спілкуватися з іншими людьми», «Ставлення до себе та інших».
14. Стимулюйте активність, ініціативність ізольованих дітей.
2. Виявлення типів мислення Г.В.Резапкиної.
Мета:виявити типи мислення учнів.
У дослідженні брали участь учні 4-А класу .З них 4 хлопчика та 5 дівчаток,за списком 9 учнів.
Були виявлені типи мислення:
логічний-0% учнів
інтуїтивний-0% учнів
суміщений (логіка-інтуіція)- 66% учнів
низький тип мислення-33% учнів
Змістовна характеристика суміщеного типу мислення.
Люди з таким типом мислення використовують одночасно праве і ліве півкуля , у них добре узгоджені логіка та інтуїція.
Рекомендації класному керівнику та батькам.
1.Тринуйте пам’ять дитини.
2.Використовуйте звичайні шахи,завдання з сірниками,коли потрібно перекласти один сірник,щоб зображення змінило напрямок.
3.Застосовуйте стимулюючі засоби , як повторення задачі,роз’яснення умов,пояснення логыки розумової дії.
4.Учіть думати самостійно,послідовно розмірковувати,робити висновки.

3.Діагностика рівню шкільної тривожності Філіпса.
Мета:виявити тип і характер тривожності учнів.
У дослідженні прийняли учні 4-А класу,з них 4 хлопчика та 5 дівчат, за списком 9 учнів.
Рівень тривожності.

Переживання соціального стресу.

Страх самовираження. Страх ситуації перевірки знань. Страх недійснювати очикуванням оточуючих.

Низький фізичний опір стресу.

Проблеми та страхи у відносинах з вчителями.

Загальна тривожність у школі.

Фрустрація досягнення успіху.

Рдорришлрпиок6гн6
ВР 0% 50% 25% 25% 0% 0% 12% 0%
СР 50% 62% 50 50% 12% 25% 37% 75%
НР 50% 0% 27% 27% 75% 75% 37% 25%
Були виявлені фактори тривожності:

Змістовна характеристика кожного синдрому (фактора)
1. Загальна тривожність у школі – загальний емоційний стан дитини, пов’язане з різними формами його включення в життя школи.
2. Переживання соціального стресу – емоційний стан дитини, на тлі якого розвиваються його соціальні контакти (насамперед – з однолітками).
3. Фрустрація потреби в досягненні успіху – несприятливий психічний фон, який не дозволяє дитині розвивати свої потреби в успіху, досягненні високого результату і т. д.
4. Страх самовираження – негативні емоційні переживання ситуацій, сполучених з необхідністю саморозкриття, пред’явлення себе іншим, демонстрації своїх можливостей.
5. Страх ситуації перевірки знань – негативне ставлення і переживання тривоги в ситуаціях перевірки знань, досягнень, можливостей.
6. Страх не відповідати очікуванням оточуючих – орієнтація на значимість інших в оцінці своїх результатів, вчинків і думок, тривога з приводу оцінок, що даються навколишніми, очікування негативних оцінок.
7. Низька фізіологічна опірність стресу – особливості психофізіологічної організації, що знижують пристосовність дитини до ситуацій стресогенного характеру, що підвищують імовірність неадекватного реагування на тривожний фактор середовища.
8. Проблеми і страхи у відносинах з вчителями – загальний негативний емоційний фон відносин з дорослими в школі, знижує успішність навчання дитини.

Рекомендації батькам ,як знизити рівень тривожності дитини:
1)Батьки повинні щодня відзначати успіхи дитини, повідомляючи про них в її присутності іншим членам сім’ї (наприклад, під час сімейної вечері).
2)Батькам необхідно відмовитися від слів, які принижують гідність дитини (“осел”, “дурень”), навіть якщо дорослі дуже засмучені і сердиті. Не треба вимагати від дитини вибачень за той чи інший вчинок, краще нехай пояснить, чому вона це зробила (якщо захоче).
3)Треба знизити кількість зауважень. Батьки повинні спробувати протягом одного дня записати всі зауваження, висловлені дитині. Увечері нехай вони перечитають список. Швидше за все, для них стане очевидно, що більшість зауважень можна було б не робити: вони або не принесли користі, або тільки пошкодили їм та їхній дитині.
4)Не можна погрожувати дітям нездійсненними покараннями: (“Замовкни, а то рот заклею! Піду від тебе! Уб’ю тебе!”). Краще, якщо батьки, не чекаючи екстремальній ситуації, будуть більше розмовляти з дітьми, допомагати їм висловлювати свої думки і почуття словами.
5)Батькам треба ласкаво доторкатися до дитини.
Це допоможе тривожній дитині знайти почуття впевненості та довіри до світу, а ще позбавить його від страху глузування і зради.
Рекомендації класному керівнику ,як знизити рівень тривожності дитини:
1)Звертатися до дитини по імені, хвалити її навіть за незначні успіхи, відзначати її в присутності інших дітей. Однак похвала має бути щирою, тому що діти гостро реагують на фальш. Причому дитина обов’язково повинна знати, за що її похвалили.
2)Бажано, педагогу влаштовувати такі ігри, як “Компліменти”, “Я дарую тобі …” які допоможуть тривожним дітям дізнатися багато приємного про себе від оточуючих, поглянути на себе “очима інших дітей”.
3)За допомогою цікавих завдань розвивати у дитини інтерес до навчання.
4)Залучати дитину до дитячих заходів, ігор, театральних постанов.
5)Проводити роботу з батьками з метою запобігання сімейним конфліктам, що спричиняють підвищення рівня тривожності в дитини.
Рекомендації учням,як знизити рівень тривожності:
1)Розфарбувати обличчя старими маминими помадами. Можна також влаштувати імпровізований маскарад, шоу. Для цього треба приготувати маски, костюми або просто старий дорослий одяг. Участь у постановці допоможе тривожним дітям розслабитися.
А якщо маски та костюми будуть виготовлені руками дітей (звичайно, за участю дорослих), гра принесе їм ще більше задоволення.
2)Після тяжкої контрольної робити вправу «Театр масок»: виразом обличчя показати Бабу Ягу, ворону, яка тримає в дзьобі сир, переляк бабусі з «Червоної шапочки», коли вона побачила вовка.
3)Спільно з дорослим придумувати казки та історії, які навчать дитину висловлювати словами свою тривогу і страх. І навіть якщо вона не приписує їх не собі, а вигаданому герою, це допоможе зняти емоційний вантаж внутрішнього переживання і в якійсь мірі заспокоїти дитину.
4)Малювати свої страхи.
5)Грати в рольові ігри разом з батьками, де, наприклад, лялька дорослого – дитина, а лялька дитина – дорослий. Це допоможе зняти навантаження в реальному житті.
Висновок: дітей групи ризику не виявлено.
4. Діагностика “Малюнковий автопортрет учня”.
Мета:виявити самосвідомість,самооцінку,ставлення до себе.
У дослідженні прийняли учні 4-А класу,з них 4 хлопчика та 5 дівчаток, за списком 9 учнів.
Були виявлені фактори особистості:

Великі інтелектуаліст претензії,незадово-леність своїм інтелектом. Підозрілість,прояв сверхчутливості по відношенню до загальної думки. Чутливість,чи можливі проблеми з мовою. Нестабільність та відсутність опори. Чутливість до критики. Педантичність.
ВР
СР 55% 55% 55%
НР 44% 44% 22%

Дослідження процесу адаптації учнів 5- го А класу.
Для дослідження використовувались наступні методики:
1.Соціометричне дослідження.
2.Діагностика рівню шкільної мотивації-опитувальник Н.Лусканової.
3. Діагностика самооцінки психологічного стану-опитувальник Айзенка.

1. Соціометричне дослідження.
Мета:виявити лідерів,тих кому надають перевагу та ізольованих учнів.
У дослідженні брали участь учні 5-А класу .З них 3 хлопчика та 4дівчат,за списком 7 учнів.
Було виявлено:
Лідери-28% учнів
Надають перевагу-57% учнів
Ізольовані-14% учнів

Рекомендації класному керівнику та батькам по роботі з ізольованими дітьми:
1.Зверніть особливу увагу на ізольованих дітей. Підніміть їхній соціальний статус:
2. Давайте їм доручення, в яких ізольована дитина могла б виявити всі найкращі риси своєї особистості, свої здібності, знання тощо;
3. Стимулюйте і схвалюйте будь-які досягнення, найменший успіх, позитивно оцінюйте це при інших членах колективу;
4. Організуйте учнівську взаємодопомогу.
5. Постійно давайте дітям інакші доручення, щоб кожен зміг побути і в ролі підлеглого, і в ролі керівника.
6. Використовуйте демократичний стиль керівництва.
7. Зважайте на далеку перспективу.
8. Беріть участь у виховних заходах.
9. Залучайте до трудової діяльності всіх учнів (це піднімає їхній соціальний статус).
10. Згуртовуйте класний колектив.
11. Створюйте умови для співпраці ізольованих дітей з однокласниками.
12. Знижуйте рівень антипатії однокласників до ізольованих дітей.
13. Проводьте групові розмови на теми: «Які риси в людях нам подобаються, а які ні», «Характер людини», «Ставлення людини до роботи, навчання», «Уміння спілкуватися з іншими людьми», «Ставлення до себе та інших».
2. Діагностика рівню шкільної мотивації-опитувальник Н.Лусканової.
Мета:виявити рівень шкільної мотивації учнів.
У дослідженні брали участь учні 5-А класу .З них 4 хлопчика та 3 дівчинки,за списком 7 учнів.
Було виявлено:
Високий рівень шкільної мотивації-0%
Хороша шкільна мотивація-0%
Добре відношення до школи,школа приваблює позашкільною діяльністю-0%
Низька шкільна мотивація-71% учнів
Негативне відношення до школи-0%
Рекомендації классному керівнику.
1.Правельно реагуйте на помилки учнів.
2.Ні в якому разі не слід лаяти або докоряти за помилки учнів з мотивацією уникнення невдач.
3.необхідно привчити учнів до того,щоб вони розуміли навчальний вплив помилок,засвоювали це як життєву філософію,щоб будь-яка помилка сприймалася нею не в смутку,а осмислювалася і давала досвід,споеукала до самозміни.
Рекомендації батькам для підвищення навчальної мотивації їх дітей.
1.Кожен день питайте дитину:”Як справи?Що було в школі?”
2.Запропонуйте допомогу у виконанні будь-якого завдання.
3.Повторюйте дитині,що ви чекаєте від неї хороших оцінок,а не того,що вона буде вундеркіндом.

3.Діагностика самооцінки психологічного стану-опитувальник Айзенка.
Мета:виявити рівень психічних станів,як:тривожність,фрустрація,агресивність,ригідність.
У дослідженні брали участь учні 5-А класу .З них 4 хлопчика та 3 дівчинки,за списком 7 учнів.
Були виявлені психічні стани особистості:

тривожність фрустрація агресивність регідність
ВР
СР
71%
висока самооцінка,
стійкість
до невдач,не бояться труднощів 71%
висока самооцінка,
стійкість
до невдач,не бояться труднощів 71%
висока самооцінка,
стійкість
до невдач,не бояться труднощів 71%
висока самооцінка,
стійкість
до невдач,не бояться труднощів

НР 10%

Змістовна характеристика кожного синдрому (фактора)
1. Загальна тривожність у школі – загальний емоційний стан дитини, пов’язане з різними формами його включення в життя школи.
2. Фрустрація потреби в досягненні успіху – несприятливий психічний фон, який не дозволяє дитині розвивати свої потреби в успіху, досягненні високого результату і т. д.
3. Агресивність – несправокована ворожнеча людини по відношенню до людей та оточуючого світу. Проявляється у тенденції нападати,заподіювати неприємності,шкоду людям,тваринам,оточуючому світу. Іноді проявляється у формі демонстрації переваги у силі по відношенню до іншої людини чи соціального об’єкту.
4. Ригідність-ускладненість (аж до повної нездатності) у зміні наміченої суб’єктом програми діяльності в умовах,об’єктивно потребують її перебудови. Протилежна за значенням властивість особистості-пластичність.

Рекомендації батькам , як знизити рівень тривожності дитини:
1) Батьки повинні щодня відзначати успіхи дитини, повідомляючи про них в її присутності іншим членам сім’ї (наприклад, під час сімейної вечері).
2) Батькам необхідно відмовитися від слів, які принижують гідність дитини (“осел”, “дурень”), навіть якщо дорослі дуже засмучені і сердиті. Не треба вимагати від дитини вибачень за той чи інший вчинок, краще нехай пояснить, чому вона це зробила (якщо захоче).
3) Треба знизити кількість зауважень. Батьки повинні спробувати протягом одного дня записати всі зауваження, висловлені дитині. Увечері нехай вони перечитають список. Швидше за все, для них стане очевидно, що більшість зауважень можна було б не робити: вони або не принесли користі, або тільки пошкодили їм та їхній дитині.
4) Не можна погрожувати дітям нездійсненними покараннями: (“Замовкни, а то рот заклею! Піду від тебе! Уб’ю тебе!”). Краще, якщо батьки, не чекаючи екстремальній ситуації, будуть більше розмовляти з дітьми, допомагати їм висловлювати свої думки і почуття словами.
5) Батькам треба ласкаво доторкатися до дитини. Це допоможе тривожній дитині знайти почуття впевненості та довіри до світу, а ще позбавить його від страху глузування і зради.
Рекомендації класному керівнику ,як знизити рівень тривожності дитини:
1) Звертатися до дитини по імені, хвалити її навіть за незначні успіхи, відзначати її в присутності інших дітей. Однак похвала має бути щирою, тому що діти гостро реагують на фальш. Причому дитина обов’язково повинна знати, за що її похвалили.
2) Бажано, педагогу влаштовувати такі ігри, як “Компліменти”, “Я дарую тобі …” які допоможуть тривожним дітям дізнатися багато приємного про себе від оточуючих, поглянути на себе “очима інших дітей”.
3) За допомогою цікавих завдань розвивати у дитини інтерес до навчання.
4) Залучати дитину до дитячих заходів, ігор, театральних постанов.
5) Проводити роботу з батьками з метою запобігання сімейним конфліктам, що спричиняють підвищення рівня тривожності в дитини.
Рекомендації учням,як знизити рівень тривожності:
1) Розфарбувати обличчя старими маминими помадами. Можна також влаштувати імпровізований маскарад, шоу. Для цього треба приготувати маски, костюми або просто старий дорослий одяг. Участь у постановці допоможе тривожним дітям розслабитися.
А якщо маски та костюми будуть виготовлені руками дітей (звичайно, за участю дорослих), гра принесе їм ще більше задоволення.
2) Після тяжкої контрольної робити вправу «Театр масок»: виразом обличчя показати Бабу Ягу, ворону, яка тримає в дзьобі сир, переляк бабусі з «Червоної шапочки», коли вона побачила вовка.
3) Спільно з дорослим придумувати казки та історії, які навчать дитину висловлювати словами свою тривогу і страх. І навіть якщо вона не приписує їх не собі, а вигаданому герою, це допоможе зняти емоційний вантаж внутрішнього переживання і в якійсь мірі заспокоїти дитину.
4) Малювати свої страхи.
5) Грати в рольові ігри разом з батьками, де, наприклад, лялька дорослого – дитина, а лялька дитина – дорослий. Це допоможе зняти навантаження в реальному житті.
Висновок: дітей групи ризику не виявлено.
Дослідження учнів 6- го А класу.
Для дослідження використовувались наступні методики:
1.Соціометричне дослідження.
2. Діагностика ”Матриці Равена.”
3. Діагностика творчих здібностей ”Тест Торенса.”
1. Соціометричне дослідження.
Мета:виявити лідерів,тих кому надають перевагу та ізольованих учнів.
У дослідженні брали участь учні 6-А класу .З них 10 хлопчиків та 6 дівчат,за списком 16 учнів.
Було виявлено:
Лідери-18% учнів
Надають перевагу-31% учнів
Ізольовані-50% учнів
Рекомендації класному керівнику та батькам по роботі з ізольованими дітьми:
1.Зверніть особливу увагу на ізольованих дітей. Підніміть їхній соціальний статус:
2• давайте їм доручення, в яких ізольована дитина могла б виявити всі найкращі риси своєї особистості, свої здібності, знання тощо;
3• стимулюйте і схвалюйте будь-які досягнення, найменший успіх, позитивно оцінюйте це при інших членах колективу;
4• організуйте учнівську взаємодопомогу.
5. Постійно давайте дітям інакші доручення, щоб кожен зміг побути і в ролі підлеглого, і в ролі керівника.
6. Використовуйте демократичний стиль керівництва.
7. Зважайте на далеку перспективу.
8. Беріть участь у виховних заходах.
9. Залучайте до трудової діяльності всіх учнів (це піднімає їхній соціальний статус).
10. Згуртовуйте класний колектив.
11. Створюйте умови для співпраці ізольованих дітей з однокласниками.
12. Знижуйте рівень антипатії однокласників до ізольованих дітей.
13. Проводьте групові розмови на теми: «Які риси в людях нам подобаються, а які ні», «Характер людини», «Ставлення людини до роботи, навчання», «Уміння спілкуватися з іншими людьми», «Ставлення до себе та інших».
2. Діагностика ”Матриці Равена”

Мета:уточнити логічність мислення учнів.
У дослідженні брали участь учні 6-А класу .З них 10 хлопчиків та 6 дівчат,за списком 16 учнів.
Було виявлено:
Індекс інтелектуальної сили.
21-30 балів-90% учнів
30-35 балів-40% учнів
44 бали-10% учнів
2.Процентна шкала ступеню розвитку інтелекту.
А-розумові процеси.
ВР-100% учнів
Б-здатність досягнути симетричності між фігурами.
ВР-44%учнів
СР-61%учнів
НР-7%учнів
С-динамічна спостережливість,здатність уявляти,уважність уваги.
СР-61% учнів
НР-38% учнів
Д – закономірність та послідовність та чередування у цілісній структурі.
НР-100%
Є-здатність спостерігати складне,кількісний і якісний розвиток кінетичних та динамічних рядів.
НР-100% учнів.
Рівень IQ.
81% учнів мають 2 ступінь не заурядного інтелекту.
Незаурядний інтелект-неабиякий,тобто видатний,виділяється серед інших.
Рекомендації батькам та класному керівнику щодо розвитку інтелекту у учнів.
– навчіть порівнювати предмети
– спонукайте робити самостійні висновки
– створюйте складно організовану середу,щоб учень міг взаємодіяти з різними предметами
– вчіть встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
– розвивайте мислення,використовуючи казки,приказки,метафори,образи,порівняння
– використовуйте ігри:”Розклади картинки,””Закінчи слово,””Знайди зайвий предмет.”

3. Діагностика творчих здібностей ”Тест Торенса.”
Мета:виявити рівень творчих здібностей учнів.
У дослідженні брали участь учні 6-А класу .З них 10 хлопчиків та 6 дівчат,за списком 16 учнів.
Були виявлені фактори творчих здібностей учнів:
1.Беглість – цей показник не є специфічними для творчого мислення і корисний в першу чергу тому, що він дозволяє зрозуміти інші показники К’ГГМ (короткий тест творчого мислення).
Беглість – творча продуктивність учнів.
Більш виражено 62% учнів,з них:
13 балів-25% учнів
12 балів-6,25% учнів
1 1 балі в-50% учнів
Менше виражено 6,25% учнів
9 балів-6,25% учнів
Оригінальність –показник креативності.
Більш виражено 12% учнів,з них:
12 балів-6,25%учнів
Менше виражено 14% учнів
5 балів-6,25% учнів
4 бали-43,75% учнів
3 бали-6,25% учнів 2 бали-6,25% учнів
Абстрактність – здатність виявляти головне, здатність сприймати суть проблеми, яка пов’язана з процесами синтезу та узагальнення.
Більш виражено 2% учнів,з них:
2 бали-6,25 учнів
Менше виражено 1% учні1 бал-6,25% учнів
Розробленість – відображає здатність детально розробляти придумані ідеї.
Більш виражено 68% учнів,з них:
54 бали-6,25% учнів
48 балів-6,25% учнів
46 балів-6,25% учнів
42 бали-6,25% учнів
33 бали-6,25% учнів
32 бали-12,5% учнів
31 бал-12,5% учнів
29 балів-6,25% учнів
26 балів-6,25% учнів
Висновок за тестом: загальна сума за тестом у кожного учня менша за 30 балів,що є показником низького рівня творчих здібностей.
За вимогами тесту суму за всіма факторами творчих здібностей було поділено
на 5 , щоб вийшов рівень творчих здібностей.
Рекомендації класному керівнику, щодо розвитку творчих здібностей
учнів.
– спостерігайте за дитиною під час уроку: зверніть увагу на вираз її обличчя, настрій,зацікавленість.
– під час уроку створюйте проблему, над якою діти працюватимуть.
– важливим елементом у досягненнях учнів є створення ситуації успіху.

– підтримуйте помічені вами здібності учнів.
– зверніть увагу на учнів, які не проявляють на уроці активності, підтримуючи їх: можливо вони соромляться висловити свою думку, хоча і знають матеріал.
– розвивайте власні професійні здібності.
– проявляйте творче відношення до своєї діяльності, що сприятиме розвитку творчих здібностей ваших учнів.
– працюйте над формуванням колективу через різноманітні доручення, змінюючи групи.
– розвивайте почуття колективізму через спільну турботу про престиж класу (зовнішній вигляд, успіхи у навчанні, максимальна участь у загальношкільних заходах).
– пріоритет віддавайте індивідуальній роботі (спостереження, бесіди, анкетування.
– уникайте гострих кутів, виявляйте стриманість, терплячість.
Пам’ятайте: діти потребують ніжності, співучасті, турботи.
Вчасно й мудро підтримуйте дитячу активність.
Не забувайте: формування класного, батьківського та учительського колективів не менш важливе, ніж дитячого. Ретельно готуйтеся до батьківських зборів, проводьте сімейні вечори, активно залучайте батьків та вчителі в до життя класу.
Рекомендації батькам щодо розвитку творчих здібностей дитини.
Застосовуйте раніше невизнані або не використані можливості дитини.
Підтримуйте бажання дитини працювати самостійно.
Не втручайтесь у творчий процес сина чи доньки.
Давайте дитині свободу вибору галузі та методів досягнення мети.
Створюйте умови для конкретного втілення творчих ідей дитини.
Заохочуйте дитину до участі в груповому і творчому процесі.
Приєднуйтесь до робота над проектами, запропонованими самою дитиною.
Не тисніть на дитину, створюйте невимушену, вільну атмосферу.
Підкреслюйте позитивне значення індивідуальних можливостей дитини. Розвивайте потенційні можливості дитини, якщо вона в чомусь відстає .Підтримуйте своїм авторитетом дитину.
Створюйте ситуацій в яких ваша дитина, що не виявляла особливих успіхів в навчанні.
Залучайте дитину до фантазування і, по можливості, допомагайте втілювати в життя самі неймовірні фантазії.
Виявляйте терпиме ставлення (принаймі тимчасово) до можливого безладдя з творчою роботою дитини.
Заохочуйте максимальне залучення дитини до спільної творчої діяльності зі старшими дітьми. Постійно переконуйте дитину,що ви для неї є однодумцем, а не опонентом.
Не соромтесь за свою думку чи надану пораду, але й не наполягайте на них .
Не насміхайтесь навіть над самими неймовірними фантазіями чи мріями вашої дитини.

Дослідження учнів 7- го А класу.
Для дослідження використовувались наступні методики:
1.Діагностика ведучих інтересів за “Картою інтересів” А.Є.Голомштока.
2.Бесіда з профілактики шкідливих звичок “Мій мир.”
Було виявлено:
1.Діагностика ведучих інтересів за “Картою інтересів” А.Є.Голомштока.
Мета:виявити ведучі інтереси учнів.
У дослідженні брали участь учні 7-А класу . З них 7 хлопчиків та 3 дівчинки, за списком 10 учнів.
Були виявлені інтереси учнів до:
– біології-14%учнів
– географія-14%учнів
– металообробка-42%учнів
– транспорт -28%учнів
– медицина -14%учнів
– фізика-14%учнів
– хімія-14% учнів

2.Бесіда з профілактики шкідливих звичок “Мій мир”
1.Було проведене анкетування ” Що я знаю про шкідливі звички?”
2. Тест “Мої знання про паління”
Мета: допомогти підліткам усвідомити проблему шкідливих звичок,розвинути у них навики захисної поведінки.
У дослідженні прийняли участь учні 7-А класу, з них 7 хлопчиків та 3 дівчинки , за списком 10 учнів.
Було виявлено:
1.Знають що таке шкідливі звички
50% учнів на достатньому рівні.
2.Знають про найшкідливіші шкідливі звички
40% учнів на високому рівні.
3.Знають про наслідки шкідливих звичок
40% учнів на достатньому рівні.
4.Негативно відносяться до шкідливих звичок
60% учнів на високому рівні.
5.Обрали спосіб боротьби з шкідливими звичками
посилити покарання-60% учнів
нічого не буду робити-20% учнів
продовжу спілкуватися-20% учнів
перестану спілкуватися-40% учнів
зміню ставлення – 10% учнів
6. Якщо друг чи подруга вирішать спробувати наркотики учні обрали: спробую умовити – 50% учнів
7. Якщо друг чи подруга вирішать спробувати алкоголь чи та бачні виробі учні обрали:
спробують відмовити – 50% учнів
залишать вибір за ним – 40% учнів
8.Вважають що є джерелом шкідливих звичок :
Родина – 20% учнів
найближче оточення людини – 40% учнів
Висновок: класному керівнику та практичному психологу провести профілактичні бесіди,класні часи,виховні години за тематиками.
– наслідки шкідливих звичок
– види боротьби з шкідливими звичками.
– відношення до людей,які користуються шкідливими звичками.

Дослідження учнів 8- го А класу.
За висновками діагностик:
1.”Ваші здібності”
2.”Оп.Джо Голланда”
1.Діагностика “Опитувальник Джо Голланда”
Мета:виявити тип особистості учнів.
У дослідженні прийняли участь учні 8-А класу, з них 7 хлопчика та 4 дівчинки , за списком 11 учнів.
Було виявлено :
Типи особистості.
1.Реалістичний тип – 14% учнів.
2.Соціальний тип – 28% учнів.
3.Артистичний тип – 14% учнів.
4.Конвекційний тип – 28% учнів.
5.Підприємничий-28% учнів.

Характеристика типів особистості.
1 Реалістичний тип чоловічий, не соціальний, емоційно стабільний, орієнтований па сьогодні. Його представники займаються конкретними об’єктами І їх практичним використанням: інструментами, різними речами, тваринами, машинами. Віддають перевагу професіям, які вимагають моторних навичок, спритності, конкретності, тобто, таким професіям, як: механік, електрик, інженер, агроном, садівник, токар, водій, будівельник і тлі.
Для даного професійного типу характерними є переважно невербальні інтелектуальні здібності. Психомоторні навички переважають над матема¬тичними здібностями і здібностями до мов.
Професії: механік, зоотехнік, водій, інженер, агроном, машиніст, електрик та ін.
1. Соціальний тип – ставить перед собою такі цілі і завдання, які дозволяють йому встановити тісний контакт з навколишнім середовищем.
Володіє соціальними вміннями і потребує соціальних контактів. Рисами його харак¬теру є соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Заняття, яким даний тип надає найбільшу перевагу – це навчання, лікування¬, обслуговування. В основному це лікар, вчитель, психолог.

Представники цього типу намагаються триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Вони активні, вміють пристосовуватися. Проблеми вони вирішують, опираючись переважно на емоції, почуття і вміння
спілкуватися, їм притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальні здібності.
Професії: соціолог, педагог, психолог, лікар, адвокат, соціальний працівник, профконсультант та ін.
3.Артистичний тип – характеризується розв’язанням проблем і завдань, що передбачають наявність художнього смаку, уяви. Більш складні задачі ; розв’язанням за допомогою фантазії, інтуїції. Всі свої знання, емоційну сторону життя, свою суть представники нього середовища прагнуть присвятити досягненню конкретної мети – реалізувати себе.
Характер завдань різноманітний, результат непередбачений. Необхідна наявність спеціальних здібностей: до співів, малювання, хореографії тощо. Професії: диригент, музикант, художник, актор, журналіст, скульптор, дизайнер і та ін.
4.Конвенційний тип – віддає перевагу чітко структурованій діяльності . З ото¬чуючого середовища він вибирає цілі, задачі і цінності, які формуються із звичаїв і обумовлені станом суспільства. У відповідності з цим його підхід до проблем носить стереотипний практичний і конкретний характер. Спон¬танність і оригінальність йому не характерні. В значній мірі для нього харак¬терні ригідність, консерватизм, залежність. Надає перевагу професіям, по¬в’язаним. з розрахунками, канцелярією — бухгалтер, касир, економіст, стати¬стик, комірник, працівник банку, ревізор і т.і.
Він володіє хорошими навичками спілкування, а також моторними на¬вичками. Математичні здібності розвинуті у ньоРо краще, ніж вербальні. Він поганий керівник і організатор, його рішення переважно залежать від оточу¬ючих його людей.
Професії: бухгалтер, ревізор, податковий інспектор, фінансист, оператор ЕОМ тощо.
2.Діагностика здібностей учнів за методикою ”Ваші здібності.”
Мета: виявити здібності учнів.
У дослідженні прийняли участь учні 8-А класу, з них 7 хлопчика та 4 дівчинки (за списком 11 учнів).
Були виявлені здібності учнів:
-фізичні-60% учнів
-математичні-10% учнів
-художньообразотворчі-10% учнів
-артистичні-20% учнів
-комунікативні-20% учнів
-організаційні-10% учнів
-конструктивно-технічні-30% учнів
Характеристика кожного типу здібностей.
1) Фізичні (спортивні)- здатність до занять фізкультурою та спортом.
2) Математичні – здатність вирішувати математичні завдання різної складності, отримувати від цього задоволення.
3) Художньо-образотворчі-здатність до малювання,ліплення,при цьому виявляючи фантазію.
4) Артистичні-здатність зобразити якогось казкового персонажа, змінити голос для зображення казкового героя, розіграти сценку, розповісти про відомих акторів, улюблені фільми, мультфільми, придумати танець на задану мелодію.
5) Комунікативні-уміння спілкуватися з людьми та підтримувати бесіду.
6) Організаційні-здатність брати на себе обов’язки організатора справи,вміти розставити людей,розподілити роботу.
7) Конструктивно-технічні-здатність до виготовлення виробів, моделей,розбиратися в механізмах,приладах.

Дослідження учнів 9- го А класу.
1.Діагностика “Опитувальник Джо Голланда.”
2. Діагностика “Ваші здібності.”
1.Діагностика “Опитувальник Джо Голланда.”
Мета:виявити тип особистості учнів.
У дослідженні прийняли участь учні 9-А класу,з них 10 хлопчиків та 6 дівчаток , за списком 16 учнів.
Було виявлено :
Типи особистості.
1.Реалістичний тип – 20% учнів.
2.Соціальний тип – 13% учнів.
3.Артистичний тип – 75% учнів.
4.Конвекційний тип – 6% учнів.

Характеристика типів особистості.
1 Реалістичний тип чоловічий, не соціальний, емоційно стабільний, орієнтований па сьогодні. Його представники займаються конкретними об’єктами І їх практичним використанням: інструментами, різними речами, тваринами, машинами. Віддають перевагу професіям, які вимагають моторних навичок, спритності, конкретності, тобто, таким професіям, як: механік, електрик, інженер, агроном, садівник, токар, водій, будівельник і тлі.
Для даного професійного типу характерними є переважно невербальні інтелектуальні здібності. Психомоторні навички переважають над матема¬тичними здібностями і здібностями до мов.
Професії: механік, зоотехнік, водій, інженер, агроном, машиніст, електрик та ін.
2. Соціальний тип – ставить перед собою такі цілі і завдання, які дозволяють йому встановити тісний контакт з навколишнім середовищем. Володіє соціальними вміннями і потребує соціальних контактів. Рисами його харак¬теру є соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Заняття, яким даний тип надає найбільшу перевагу – це навчання, лікування¬, обслуговування. В основному це лікар, вчитель, психолог.
Представники цього типу намагаються триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Вони активні, вміють пристосовуватися. Проблеми вони вирішують, опираючись переважно на емоції, почуття і вміння
спілкуватися, їм притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальні здібності.
Професії: соціолог, педагог, психолог, лікар, адвокат, соціальний працівник, профконсультант та ін.
3.Артистичний тип – характеризується розв’язанням проблем і завдань, що передбачають наявність художнього смаку, уяви. Більш складні задачі ; розв’язанням за допомогою фантазії, інтуїції. Всі свої знання, емоційну сторону життя, свою суть представники нього середовища прагнуть присвятити досягненню конкретної мети – реалізувати себе.
Характер завдань різноманітний, результат непередбачений. Необхідна наявність спеціальних здібностей: до співів, малювання, хореографії тощо. Професії: диригент, музикант, художник, актор, журналіст, скульптор, дизайнер і та ін.
4.Конвенційний тип – віддає перевагу чітко структурованій діяльності . З ото¬чуючого середовища він вибирає цілі, задачі і цінності, які формуються із звичаїв і обумовлені станом суспільства. У відповідності з цим його підхід до проблем носить стереотипний практичний і конкретний характер. Спон¬танність і оригінальність йому не характерні. В значній мірі для нього харак¬терні ригідність, консерватизм, залежність. Надає перевагу професіям, по¬в’язаним. з розрахунками, канцелярією — бухгалтер, касир, економіст, стати¬стик, комірник, працівник банку, ревізор тощо.
Він володіє хорошими навичками спілкування, а також моторними на¬вичками. Математичні здібності розвинуті у ньоРо краще, ніж вербальні. Він поганий керівник і організатор, його рішення переважно залежать від оточу¬ючих його людей.
Професії: бухгалтер, ревізор, податковий інспектор, фінансист, оператор ЕОМ тощо.
3. Діагностика “Ваші здібності.”
Мета:виявити тип особистості учнів.
У дослідженні прийняли участь учні 9-А класу,з них 10 хлопчиків та 6дівчаток , за списком 16 учнів.
Було виявлено :
– флологічні здібності-7%учнів
– математичні здібності-7%учнів
– конструктивно-технічні здібності-15%учнів
– музичні здібності-15%учнів
– артистичні здібності-23%учнів
– комунікативні здібності-53%учнів
– фізичні-23% учнів
– організаційні-23% учнів

Класифікація здібностей.
1. Музичні – здатність до сприйняття і створення мелодійних і ритмічних конструкцій.
2. ФІЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ – це комплекс морфологічних і психофізіологічних властивостей людини, що відповідають вимогам якого виду м’язової діяльності і забезпечують ефективність її виконання,розвиток рухових (фізичних) здібностей, силових ( витривалість швидкісні гнучкість).
3. Організаційні здібності — (виявляються в умінні організувати опонентів, розподілити між ними обов’язки, спланувати власну діяльність і діяльність опонентів, організу¬вати й оцінити їх та ін.);
4. Комунікативні здібності (передбачають наявність по¬треби в спілкуванні, здатність налагоджувати контакти з однолітками, їх батьками, здатність викликати позитивні емоції у співрозмов¬ника і відчувати задоволення від спілкування; здатність до співпраці, що виявляється в допомозі учням усвідомити свою своєрідність як необхідну для спілкування цінність).
5 Математичні здібності – вираження у вибірково-позитивному відношенні до математики, наявності глибоких і діючих інтересів у відповідній області, прагненні і потребі займатися нею, жагучої захопленості справою.
6. Конструктивно-технічні здібності включають такі компоненти, як спостережливість в галузі технічних пристосувань, що дозволяє бачити їхні переваги й недосконалості; точність і жвавість просторових уявлень; комбінаторну здатність (здатність складати з даних вузлів, деталей нові комбінації, зіставляти властивості різних матеріалів); технічне мислення (здатність розуміти логіку технічних пристроїв).
7 Артистичні-люди наділені артистичними здібностями –емоційні,чутливі,що уникають одноманітної і фізичної роботи,які прагнуть до самовираження.

Дослідження учнів 10- го А класу.
1.Діагностика “Опитувальник Джо Голланда.”
2. Діагностика “Ваші здібності.”
3.Діагностика ”ДДО.”
1.Діагностика “Опитувальник Джо Голланда.”
Мета:виявити тип особистості учнів.
У дослідженні прийняли участь учні 11-А класу, з них 3 хлопчика та 3 дівчинки , за списком 6 учнів.
Було виявлено :
Типи особистості.
1.Підприємничний тип – 50% учнів.
2.Соціальний тип – 25% учнів.
3.Артистичний тип – 25% учнів.

Характеристика типів особистості.
1. Соціальний тип – ставить перед собою такі цілі і завдання, які дозволяють йому встановити тісний контакт з навколишнім середовищем. Володіє соціальними вміннями і потребує соціальних контактів. Рисами його харак¬теру є соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Заняття, яким даний тип надає найбільшу перевагу – це навчання, лікування¬, обслуговування. В основному це лікар, вчитель, психолог.
Представники цього типу намагаються триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Вони активні, вміють пристосовуватися. Проблеми вони вирішують, опираючись переважно на емоції, почуття і вміння
спілкуватися, їм притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальи здібності.
Професії: соціолог, педагог, психолог, лікар, адвокат, соціальний працівник, профконсультант та ін.
2. Артистичний тип – характеризується розв’язанням проблем і завдань, що передбачають наявність художнього смаку, уяви. Більш складні задачі ; розв’язанням за допомогою фантазії, інтуїції. Всі свої знання, емоційну сторону життя, свою суть представники нього середовища прагнуть присвятити досягненню конкретної мети – реалізувати себе.
Характер завдань різноманітний, результат непередбачений. Необхідна наявність спеціальних здібностей: до співів, малювання, хореографії тощо. Професії: диригент, музикант, художник, актор, журналіст, скульптор, дизайнер і та ін.
3. Підприємницький тип – обирає цілі, цінності і завдання, що дозволяють йому проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність, домінантність, реалізувати любов до пригод. Йому не до душі заняття, пов’язані з ручною працею, а також вимагають посидючості, великої концентрації уваги і інтелектуальних зусиль. Віддає перевагу керівні ролі в яких може задовольняти свої потреби в домінантності і визнання. Активний, заповзятливий.
Професії (директор, журналіст, адміністратор, підприємець).

4. Діагностика “Ваші здібності”
Мета:виявити тип особистості учнів.
У дослідженні прийняли участь учні 11-А класу,з них 3 хлопчика та 3 дівчинки , за списком 6 учнів.
Було виявлено :
– фізичні здібності-33%учнів
– організаційні-75%учнів
– математичні здібності-25%учнів
– комунікативні здібності-75%учнів
-філологічні здібності-25%учнів
-художньообразотворчі здібності-25%учнів

Класифікація здібностей.
1. ФІЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ – це комплекс морфологічних і психофізіологічних властивостей людини, що відповідають вимогам якого виду м’язової діяльності і забезпечують ефективність її виконання,розвиток рухових (фізичних) здібностей, силових ( витривалість швидкісні гнучкість).
2. Організаційні здібності — (виявляються в умінні організувати опонентів, розподілити між ними обов’язки, спланувати власну діяльність і діяльність опонентів, організу¬вати й оцінити їх та ін.);
3. Математичні здібності – вираження у вибірково-позитивному відношенні до математики, наявності глибоких і діючих інтересів у відповідній області, прагненні і потребі займатися нею, жагучої захопленості справою.
4. Комунікативні здібності (передбачають наявність по¬треби в спілкуванні, здатність налагоджувати контакти з однолітками, їх батьками, здатність викликати позитивні емоції у співрозмов¬ника і відчувати задоволення від спілкування; здатність до співпраці, що виявляється в допомозі учням усвідомити свою своєрідність як необхідну для спілкування цінність).
5. Філологічні здібності – здатність писати вірші, прозу, мати інтерес до мов.

ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
ВСТУП
Річний план роботи практичного психолога складено на підставі про Положення про психологічну службу системи освіти України, Закону України «Про освіту». Пріоритетними напрямками роботи практичного психолога є просвіта та пропаганда психологічних знань, психологічна готовність дитини до школи, допомога ,дітям у кризових ситуаціях, адаптація дитини в період переходу з одної групи до іншої, корекція девіантної поведінки підлітків, профорієнтації тощо. Не менш актуальною і специфічною е робота з обдарованими дітьми, яка спрямована на розвиток їхніх здібностей, психологічну підтримку та допомогу в соціальній адаптації. Діяльність практичного психолога спрямована на оптимізацію навчально – виховного процесу та розвитку особистісної зрілості та компетентності дітей та підлітків.
І.
Кочетоцька загальноосвітня школа розташована за адресою: вул. Осіння, 18 смт. Кочеток, Чугуївський район, Харківська область. тел. 93-3-11
Школа працює з 1974р., розрахована на 520 учнів.
В школі функціонує 10 класів – комплектів, де навчається (орієнтовно) 120 учнів:
Школа І ступеню1-4 класи – 4
Школа II ступеню 5-9 класи -5
Школа III ступеню 11 клас -1
3 них всі 10 класів з українською мовою навчання.

II.
З обліком вищесказаного плануються наступні напрямки в змісті діяльності психологічної служби:
№ п\п
Найменування заходів Вид
діяльності З ким проводиться Дата відповідальний Відмітка про виконання
Психологічна підготовка до навчання у школі
1. Визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі за методикою «орієнтована комплексна програма вивчення готовності дитини до шкільного навчання» Сироватко-Байєр:
– тест «Знайди квадрат»;
– тест «Пиши кружечками»;
– тест «Окресли контур»;
– тест «Зайве»;
– тест для оцінювання словесно
логічного мислення;
– тест «Запам’ятовування 10 слів»;
– тест «Впізнай фігури»;
– тест для оцінювання довільної образно
пам’яті;
– тест «Коректурна проба»;
– тест «Звуковий аналіз слова»;
– тест «Словниковий запас»;
– тест «Лабіринт»;
– тест «Будиночок»;
– тест «Учбова мотивація» Д учні 1-х класів до 30.09 ПП
2 Обробка даних. Аналіз результатів, написання рекомендацій. Аналіз індивідуальних карток ДНЗ Д учні 1-х класів, класні керівники до 30.09 ПП
3. Аналіз психологічного розвитку дитини; організація «групи розвитку» та проведення занять за програмою Тараненко Н.М. «Розвиток пізнавальних процесів учнів 1-х класів» КВ учні 1-х класів до 30.09
протягом
І семестру ПП
4. Проведення консультацій за результатами тестування дітей на етапі визначення психологічної готовності до шкільного навчання К батьки учнів 1-х класів протягом І семестру ПП

5. Виступ на методичному об’єднанні початкової школи «Психологічна готовність до шкільного навчання» ПП заступник директора НВР, класнікерівники1-11 класів до 30.09 ПП
6. Виступ на батьківських зборах «Вікові особливості першокласників, та шляхи їх психологічної підтримки» ПП батьки учнів 1-х класів до 30.09 ПП

7. Анкетування з метою вивчення соціального статусу сімей, проектування системи роботи, яка базується на аналізі результатів анкетування в відповідності до цілей діяльності закладу Д батьки учнів 1-х класів вересень ПП
8. Складання списків дітей 1 класів (всі першокласники) та новоприбулі, дітей, які відвідували ДНЗ ОМ класні керівники до 10.09. ПП
9. Складання аналітичної довідки «Про психологічну готовність першокласників до шкільного навчання» ОМ адміністрація, вчителі до 30.09 ПП
Адаптація дітей до умов перебування у навчально-виховному закладі
1. Вивчення адаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи за методиками:
– Філіпса «Визначення рівня шкільної тривоги»;
– О.О.Орєхової «Кольорова діагностика емоцій дитини» Д учні 5-х класів до 30.10 ПП
2. Обробка даних. Аналіз результатів, надання рекомендацій. Д класні керівники, батьки до 30.10 ПП
3. Відвідування уроків з метою вивчення мікроклімату в класному колективі, стилю спілкування учнів між собою та з учителями. Д учні 5-х класів протягом І семестру ПП
4. Організація і ведення груп корекції дезадаптованих дітей, за програмою «Я -унікальна і неповторна особистість» Тараненко Н.М. КВ учні 5-х класів листопад
– березень ПП
5. Дослідження мікроклімату у класному колективі, структури взаємовідносин за методикою Соціометрія Д 5-і класи жовтень ПП
6. Виступ на батьківських зборах «Роль батьків у вихованні дітей» ПП батьки 5-х класів жовтень ПП
7. Виявлення учнів, які мають труднощі в адаптаційний період за методиками:
– О.О.Орєхова «Кольорова діагностика емоцій дитини»
– Опитувальник вчителя Д учні 1-х класів листопад ПП
8. Обробка даних. Аналіз результатів, надання рекомендацій ОМ учні 1-х класів до 30.11 ПП
9. Проведення соціометричного дослідження серед учнів перших класів за методикою Коломинського Д учні 1-х класів листопад ПП
10. Обробка даних. Аналіз результатів діагностування.
Надання рекомендацій ОМ класні керівники 1-х класів до 28.11.

до 20.02. ПП
11. Бесіди про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, які були виявлені під час дослідження К вчителі 1-х класів листопад ПП
12. Бесіди з батьками діти яких мають ознаки дезадаптації про особливості сімейного виховання КД батьки дезадаптованих
першокласників протягом року ПП
13. Бесіди з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації Д вчителі 1-
5-х кл вересень – жовтень ПП
14. Виділення групи самотніх та ізольованих дітей, залучення їх до спільних справ, шкільних заходів, виконання доручень КР 1-і класи
5-і класи протягом року ПП
15. Відвідування уроків та занять у групах продовженого дня, спостереження за мікрокліматом у класному колективі, стилем спілкування учнів з вчителем та один з одним Д 1 класи

5 класи вересень-листопад
вересень-жовтень ПП
16. Соціально-перетворювальна робота з 1 класами за програмою Колесник А.І. «Адаптація першокласників до школи» (журнал «Практична психологія і соціальна робота»; 2005, №№ 1, 10) КР 1 класи
протягом року ПП
17 Соціально-перетворювальна робота з 5 класами за програмою-тренінгом «Управління адаптацією до середньої ланки навчання учнів в умовах особистістно-орієнтованої освіти» Дмитренко Н.М. КР 5 класи протягом року ПП
18. Спостереження за поведінкою учнів, що мають ознаки дезадаптації, на уроках, стилем їхніх взаємин з вчителем і однокласниками Д дезадаптовані учні 1-х класів протягом року ПП
19. Аналітичний звіт про профілактику дезадаптації учнів 1-х та 5-х класів ОМ ЦПП та СР до 15.02 ПП
20. Виявлення дітей «групи ризику», стосовно яких можна прогнозувати зниження рівня навчальних досягнень і вияв дезадаптації з переходом до середньої школи Д 4-і класи квітень ПП
21. Визначення інтелектуальних здібностей учнів 4-х класів за методикою РРРД Д учні 4-х класів до 30.05 ПП
22. Виявлення дітей «групи ризику», стосовно яких можна прогнозувати зниження рівня навчальних досягнень і вияв дезадаптації з переходом до середньої школи Д 4-і класи квітень ПП
23. Обробка даних. Аналіз результатів, надання рекомендацій. ОМ учні 4-х класів, класні керівники до 10.06 ПП
24. Консультування вчителів випускних класів щодо важливості формування в учнів якостей, необхідних при зміні умов навчання: самостійності, відповідальності, організованості тощо К вчителі 4-х класів лютий ПП
25. Складання аналітичної довідки «Рівень розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх п’ятикласників» ОМ заступник директора з НВР до 10.06 ПП
26. Консультування батьків дітей, які мають труднощі в адаптаційний період
К Батьки, учнів протягом року ПП
Організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями
1. Виявлення обдарованих і талановитих дітей за методиками:
– Прогрессивнi матрицi Равенна (вивчення рiвня розвитку інтелектуа- льноi сфери);
– Тест Е. Торренса (дiагностика творчих здiбностей);
– Аналіз навчальних досягнень Д учні 6-х класів До 30.11 ПП
2. Проведення соціометричного дослід-ження з учнями 6-их класів Д учні 6-х класів вересеньжовтень ПП
3. Обробка даних. Аналіз результатів, надання рекомендацій ОМ учні 6-х класів, до 30.11
ПП
4. Консультування батьків обдарованих учнів з питань виховання і навчання їх дітей К батьки обдарованих учнів протягом місяця ПП
5. Виступ на нараді при директорі з результатами проведеної роботи щодо виявлення обдарованих учнів ПП адміністрація, вчителі до 30.11 ПП
6. Індивідуальні консультації з метою активного залучення до розвитку та реалізації своїх здібностей К батьки грудень ПП
7. Проведення лекції для батьків: «Як виховувати обдаровану дитину?» ПП 6-і класи грудень ПП
8. Складання інформації «Про інтелектуально і творчо обдарованих учнів» ОМ ЦПП та СР до 18.02 ПП
9. Підготовка учнів до олімпіад з психології та педагогіки, до захисту науково-дослідницьких робіт МАН К учні 9-11 класів протягом року ПП
Організація роботи з дітьми девіантної поведінки
1. Проведення індивідуальних і групових консультацій, бесід з учнями даної категорії КВ «важкі учні» протягом року ПП
2. Поглиблене психодіагностичне обсте-ження:
– визначення особистісних рис характеру за методикою Літман-Шмішека;
– вивчення рівня агресивної поведінки за методикою Баса-Дарки;
– визначення рівня розвитку інтелектуальної сфери за методикою «Прогресивні матриці Равена» Д «важкі учні» жовтень листопад ПП
3. Складання індивідуальних соціально-педагогічних характеристик Д за списком жовтень ПП
4. Обробка даних. Аналіз результатів, написання заключення, надання рекомендацій. ОМ за списком До 25.12
ПП
5. Консультування з питань виховання важковиховуваних дітей К батьки «важких» учнів протягом місяця ПП
6. Визначення запитів учителів, батьків на роботу з «важкими» підлітками Д за списком вересень ПП
7. Обробка даних. Аналіз результатів, написання заключення, надання рекомендацій ОМ – листопад ПП
8. Розробка сумісної індивідуальної соціа-льно-педагогічної корекційної програми КВ Адміністрація, класні керівники «важких» учнів листопад ПП
9. Співробітництво зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією. Уточнення та обмін інформацією щодо учнів, схильних до правопорушень, з метою координації дій ЗГ – протягом року ПП
10. Відвідування учнів вдома та бесіда з батьками учнів, схильних до правопорушень ЗГ батьки протягом року ПП
11. Аналіз зайнятості в гуртках, факультативах, клубах за інтересами, спортивних секціях ОМ учні «групи ризику» протягом року ПП
12. Залучення до гурткової роботи учнів, які стоять на внутрішкільному обліку К діти «групи ризику» вересень ПП
13. Проведення індивідуальних соціально-педагогічних консультацій, бесід з учнями даної групи К за списком протягом року ПП
Професійне самовизначення старшокласників
1. З метою визначення превалюючого типу здібностей та рекомендації до відповідного профілю навчання психодіагностика за методиками:
– ШТРР (шкільний тест розумового розвитку)
– ОТО (опитувальник типу особисто стi) Голанда;
– опитувальник «Коло інтересів»
– Анкетування батьків з метою виявлення побажань батьків щодо професійної спрямованості дитини
– складання характеристик з класними керiвниками щодо професiйноi спрямованостi учнiв Д учні 9-го класу до 14.02 ПП
2. З метою до профілізації визначення інтересів учнів за методикою «Коло інтересів» Д учні 9-го класу, батьки лютий ПП
3. Обробка даних. Аналіз результатів, написання заключення, надання рекомендацій ОМ учні 9-х класів, вчителі до 14.02 ПП
4. Бесіда з класними керівниками 9-го класуз метою визначення предметів при вивченні яких учні виявляють самостійність і творчість Д класні керівники 9-го класу до 14.02 ПП
5. Написання протоколу психологічних досліджень з визначення профілю навчання. Д учні 9-го класу до 14.02 ПП
6. Надання інформації про проведену роботу «Психологічний супровід профільного навчання» ОМ заступник директора з НВР до14.02 ПП
7. З метою до профілізації визначення інтересів учнів за методикою «Коло інтересів» Д учні 7-го класу січень ПП
8. Обробка даних. Аналіз результатів, написання заключення, надання рекомендацій ОМ учні 7-го класу, вчителі, батьки до 14.02 ПП
9. Індивідуальне і групове консультування учнів і їх батьків щодо професійного самовизначення К учні, батьки січень лютий ПП
10. Бесіди з учнями на тему: «Як враховувати ваші бажання, можливості та потреби у професійному самовизна-ченні» ПП учні старших класів березень-травень ПП
11. Надання аналітичної довідки «Про здібності учнів 9 класів» ОМ адміністрація, вчителі до 15.04 ПП
12. Аналітичний звіт про психологічний супровід профільного навчання у навчальному закладі ОМ ЦПП та СР до 13.04 ПП
Сприяння психологічному здоров’ю дітей, підлітків, батьків та педагогів
1. Проведення психологічної години за темою «Вчимося спілкуватися» КР учні 7-х класів протягом року ПП
2. Проведення занять «Корисні звички» Л. В. Теглівець (газета «Психолог» №3 від 26.03.2006) КР учні 2-3-х класів протягом року ПП
3. Групові і індивідуальні консультації з метою орієнтації учнів на формування навичок здорового способу життя К учні школи протягом року ПП
4. Співпраця з працівниками літнього оздоровчого табору для учнів (за окремим планом) ПП учні школи червень ПП
5. Проведення виховного заходу «Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини» (зустріч з лікарями) ПП учні 7-11-х класів протягом року ПП
6. Залучення лікаря-нарколога районної лікарні для проведення профілактичних бесід «Ні наркотикам та тютюнопа-лінню!» ПП учні 7-11-х класів протягом року ПП
7. Проведення години спілкування за участю лікаря-гінеколога «Статеві стосунки: причини та наслідки» ПП дівчата 9-11-х класів квітень ПП
8. Аналітичний звіт про використання потенціалу психологічної служби у системі роботи з громадянського виховання ОМ ЦПП та СР до 23.11 ПП
Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі
1. Виявлення учнів, які схильні до суїциду, та дітей, які виховуються в неблагонадійних родинах Д учні школи протягом року ПП
2. Діагностика новоприбулих учнів з метою визначення рівня адаптації Д новоприбулі учні протягом року ПП
3. Психологічна допомога дітям, які зазнають насильства з боку однолітків К за замовленням протягом року ПП
4. Проведення психологічних годин за темою «Як запобігти стресу перед іспитом» та «Попередження стресів під час ДПА та ЗНО» К учні 9-11 х класів березень червень ПП
5. Консультації з метою профілактики стресової поведінки під час зовнішнього незалежного тестування К учні 9-11-х класів березень червень ПП
6. Індивідуальні консультації з учнями та батьками, які прийшли до школи вперше К новоприбулі учні та їх батьки протягом року ПП
7. Реклама соціальної допомоги, що проводиться в анонімних кабінетах соціально-психологічної служби невідкладної телефонної допомоги, «телефон довіри» для дітей та підлітків ПП учні школи протягом року ПП
8. Просвіта батьків з метою формування взаємин з дітьми на основі відкритих, повністю відвертих емоційно-теплих відносин ПП батьки протягом року ПП
9. Приділення особливої уваги ізольованим, самотнім дітям. Залучання їх до спільних справ, шкільних заходів, виконання доручень КР учні школи протягом року ПП
Організація роботи з дітьми пільгового контингенту
1. Індивідуальні консультації дітей та батьків (опікунів) пільгових категорій К діти, батьки (опікуни) протягом року ПП
2. Залучення дітей пільгових категорії до участі у діагностичній, корекцiйно-розвиваючiй, просвітницькій роботі тощо, яка проводиться у класі КР
Д діти пільгових категорій потягом року ПП
3. Налагодження зв’язків та співпраця з ЦССДМ Московського району ЗГ – протягом року ПП
4. Консультування з питань соціального захисту різних категорій дітей, багатодітних та малозабезпечених сімей К батьки та опікуни протягом року ПП
5. Обстеження матеріально-побутових умов. Складання актів обстеження ЗГ родини пільговиків протягом року ПП
6. Відвідування сімей дітей-сиріт та посе-редництво у наданні матеріал-ї допомоги ЗГ діти-сироти протягом року ПП
7. Співбесіда з опікунами дітей-сиріт, з батьками з неповних сімей К опікуни, батьки протягом року ПП
8. Відвідування дітей-інвалідів мікрорайону школи та учнів школи ЗГ діти-інваліди протягом року ПП
9. Організація дозвілля учнів з числа незахищених категорій ЗГ діти пільгових категорій грудень січень ПП
10. Консультування батьків з питань організації оздоровлення дітей пільгових категорій К батьки, класні керівники квітень травень ПП
11. Підготовка інформації та матеріалів для організації оздоровлення. дітей усіх категорій ОМ – квітень ПП
12. Посередництво у наданні матеріальної та гуманітарної допомоги пільговим категоріям дітей ЗГ діти пільгових категорій протягом року ПП
Оптимізація навчально-виховного процесу
1. Діагностика під час атестації за методиками – «Особистісна зрілість» Ю.З Гільбух – «Оцінка способів реагування в конфліктних ситуаціях» К.Н.Томаса Д вчителі протягом року ПП
2. Обробка даних. Аналіз результатів діагностування Д протягом року ПП
3. Індивідуальні консультації за результатами діагностики К педагоги протягом року ПП
4. Інформування на засіданні атестаційної комісії про особливості групи педагогів які атестуються ПП педагоги протягом року ПП
5. Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу під час психологічного аналізу уроків Д вчителя протягом року ПП
6. Інформування вчителів на тему «Прак-тика проведення паспортизації класу» ПП класні керівники до 10.09. ПП
7. Організація та проведення заходів спрямованих на згуртованість педагогічного колективу ПП педагогічніпрацівники протягом року ПП
Методична робота
1. Підготовка тестових бланків для психодіагностики та анкетування ОМ протягом року ПП
2. Створення банку психологічного інстру-ментарію за основними напрямками і видами роботи ОМ протягом року ПП
3. Визначення основних напрямків і видів роботи та складання плану роботи на новий 2013-2014 навчальний рік ОМ травень ПП
4. Складання статистичних звітів ОМ ЦПП та СР до 31.12 та 31.05 ПП
5. Підготовка і оформлення робочого кабінету до нового навчального року ОМ червень ПП
6. Робота над методичною темою закладу «Впровадження прогресивних педагогічних технологій, що забезпечують самореалізацію особистісного потенціалу учнів» ОМ протягом року ПП
7. Вивчення шкільної документації з метою проведення соціальної паспортизації класних колективів та школи ОМ всі класи вересень ПП
8. Участь у роботі всеобучу ОМ вересень ПП
9. Участь в навчально-методичних семіна-рах (нарадах) соціальних педагогів, практичних психологів ОМ протягом року ПП
10. Робота над методичною темою року: «Ціннісні орієнтації особистості і становлення особистої ідентичності у старшокласників» ОМ протягом року ПП
11. Робота над методичною темою року: «Організація роботи з педагогічним колективом щодо усунення конфліктних ситуацій та непорозумінь у взаємостосунках» ОМ протягом року ПП

IV. Підвищення кваліфікації. Обґрунтування

Враховуючи мету та задачі діяльності шкільної психологічної служби, а також річний план роботи, перед психологічною службою школи поставлені наступні задачі:
– систематично працювати над самоосвітою, знайомитися з новинками психологічної літератури, опанувати нові методики;
– відвідувати семінарські заняття ЦПП та СР районних психологічних служб за планом;
– вивчати новинки психологічної літератури – 8 годин на місяць;
– проходження навчання на спецкурсах;
– участь у роботі творчих груп;
– участь у методичних об’єднаннях.
ІІІ. Створення матеріальної бази кабінету психологічної служби. Обґрунтування.
З метою досягнення поставлених цілей, а також вирішення окреслених задач, необхідно оснастити кабінет психологічної служби стандартизованими та адаптованими до умов освіти і регіону психодіагностичними, корекційними та розвиваючими методиками. Крям того:
1. Придбати стимульний матеріал психодіагностичних методик.
2. Продовжити виготовлення стимульного матеріалу для проведення корекційно- розвиваючих знань.
3. Підготувати роздатковий матеріал для проведення психодіагностики за методиками «Матриці Равена», ШТРР у достатньому обсязі.
4. Підготувати роздатковий матеріал для ведення та письмового оформлення бази пільгового контингенту навчального закладу.