Математика

Електронна пошта yurchenkomari@gmail.com

Домашні завдання розміщені в Classroom
5 клас математика https://classroom.google.com/u/0/c/NjcwODcwODkzODBa код rtiremk
6 клас математика https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NTIwODQzNjha код g663obu
7 клас алгебра https://classroom.google.com/u/0/c/NjcxOTAwOTMzNDla код 2n62uqf
7 клас геометрія https://classroom.google.com/u/0/c/NzQ3NTEzNjE2MDVa код l3avngs
8 клас алгебра https://classroom.google.com/u/0/c/NjcwNDI4NzI1NDha код 354aln7
8 клас геометрія https://classroom.google.com/u/0/c/NjcwNDIxNDczNDVa код cpytlkt
9 клас алгебра https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1OTQ5MTQ5ODZa код gqyl27u
9 клас геометрія https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1OTQ5MTUwMzha код iknbjuy

!Учні, які не змогли зареєструвалися на Classroom, виконуйте завдання нижче
5 клас Математика
06.04-10.04.2020, 13.04-17.04.2020
1) Перегляд відео

§ 31 – Округлення десяткових дробів: прочитати, вивчити правила с.208
№ 1118, № 1119, № 1120, № 1121, № 1122, № 1123, № 1125, № 1127, № 1133, № 1139, № 1142, № 1143 – письмово
2) Виконати самостійні роботи за посиланням https://vseosvita.ua/library/samostijni-roboti-dla-5-klasu-183138.html
Самостійна робота № 15 «Додавання та віднімання десяткових дробів»
Самостійна № 16 «Множення десяткових дробів»
Самостійна робота № 17 «Ділення десяткових дробів»

6 клас Математика
06.04-10.04.2020, 13.04-17.04.2020
Виконати самостійну роботу за посиланням https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-mnozenna-ta-dilenna-racionalnih-cisel-46301.html
Повторити властивості рівняння (переглянути відео http://youtube.com/watch?v=9zI2p3IWJbg&list=PLeb-UxVXmUb6ES86R_9NO6LSkaNyHBYD9&index=30

За підручником Тарасенкова:
§ 32 – Застосування рівнянь до розв’язування задач: прочитати, розібратися з прикладами в параграфі (це зразки до розв’язування задач за допомогою рівнянь)
№ 1440, № 1442, № 1444, № 1446, № 1448, № 1450, № 1452, № 1454, № 1458 – письмово

За підручником Істер:
§ 49 – Розв’язування задач за допомогою рівнянь: прочитати, розібратися з прикладами в параграфі (це зразки до розв’язування задач за допомогою рівнянь)
№ 1364, № 1366, № 1368, № 1373, № 1377, № 1383, № 1391, № 1394, № 1402 – письмово

Виконати самостійну роботу:
1. Розв’яжіть рівняння:
а) 4x=24+x; е) 4-6(x+3)=3-5x
б) 8x-8=20-6x; є) (5x+8)-(8x+14)=9
в) 9-4x=3x-40; ж) 5/6 (1/3 x-1/5)=3x+31/3
г) 4,7-4x=3x-40; з) 7(4x-1)=6-2(3-14x)
д) 4(x-3)=x+6
2. Три робітники виготовили 762 деталі, причому перший робітник виготовив у 3 рази більше деталей, ніж третій, а другий – на 117 деталей більше, ніж третій. Скільки деталей виготовив кожний робітник?
3. Катер подолав відстань між двома портами за 3 год, а теплохід цю саму відстань – за 4 год. Знайдіть швидкість катера та швидкість теплохода, якщо швидкість катера на 8 км/год більша швидкості теплохода.

7 клас Алгебра
06.04-10.04.2020, 13.04-17.04.2020
1) Розв’яжіть задачі:
1. У двох комп’ютерних класах є разом 33 комп’ютери, до того ж, в одному класі їх в 1,2 разу більше, ніж в іншому. Скільки комп’ютерів в кожному класі?
2. Від однієї станції вирушив перший потяг зі швидкістю 56 км/год, а через 4 год від іншої станції назустріч йому вирушив другий потяг зі швидкістю 64 км/год. Відстань між станціями становить 584 км. Скільки часу був у дорозі кожний із потягів до моменту зустрічі?
2) Переглянути відео http://youtube.com/watch?v=XHuZ04FmVtI&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-Kq6SqEnl20LO&index=19
§ 25 – Лінійне рівняння з двома змінними: прочитати; вивчити основні терміни даної теми, розібрати приклади в параграфі
№ 946, № 950, № 952, № 958, № 963 – письмово
3) Переглянути відео http://youtube.com/watch?v=IHPJC9DTSLM&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-Kq6SqEnl20LO&index=20
§ 26 – Графік лінійного рівняння з двома змінними: прочитати; вивчити основні терміни даної теми, розібрати приклади в параграфі (зразки для письмових вправ)
№ 978, № 982, № 987, № 991 – письмово
4) Переглянути відео http://youtube.com/watch?v=tRM_W8oBFAI&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-Kq6SqEnl20LO&index=21
§ 27 – Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та їх розв’язок: прочитати с.193-194, вчити основні терміни теми.
№ 1003, № 1006, № 1012 – письмово

7 клас Геометрія
06.04-10.04.2020, 13.04-17.04.2020

1) § 4 п.22 – Коло вписане в трикутник: прочитати, вивчити поняття; звернути увагу на побудову трикутника описаного навколо коло
Переглянути відео «Побудова кола описаного навколо трикутника та вписаного в трикутник» http://youtube.com/watch?v=ZxWKvrYC5zw
№ 541, № 547, № 551 – письмово
2) Пройти тест за посиланням https://vseosvita.ua/library/test-kolo-i-krug-51776.html (варіант вибрати самостійно)

8 класс Алгебра
06.04-10.04.2020, 13.04-17.04.2020
1) Виконати самостійну роботу за посиланням https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-kvadratni-rivnyannya-formula-koreniv-kvadratnogo-rivnyannya-teorema-vieta-150397.html (варіант вибрати самостійно)
2) Переглянути відео за посиланням http://youtube.com/watch?v=xwEyWyMgfNA&t=20s
§3 п.21 – Квадратний тричлен: прочитати, вивчити формули (звернути увагу на теорему 21.1); розібрати приклади 1-2 с.167-168 (зразки для письмових вправ)
№ 726, № 729, № 731 – письмово
3) Виконати самостійну роботу за посилання https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-algebri-8-klas-kvadratni-rivnyannya-kvadratniy-trichlen-9729.html (розв’язати завдання 1-4, варіант вибрати самостійно)

8 клас Геометрія
06.04-10.04.2020, 13.04-17.04.2020
1) Виконати завдання 1-4 за посиланням https://naurok.com.ua/8-klas-kr-5-mnogokutniki-ploschi-mnogokutnikiv-99613.html
§17 п. 17.1 – Площа трикутника: прочитати, вивчити формули
№ 570, № 572, № 573, № 574 – письмово
2) §17 п. 17.2 – Площа трапеції: прочитати, вивчити формулу
№ 571, № 579, № 583, № 584, № 585 – письмово
3) Розглянути §17 п. 17.3 – Розв’язування задач на обчислення: прочитати, звернути увагу на задачі та їх розв’язання в параграфі

9 клас Алгебра
23.03-27.03.2020
1) Виконати самостійну роботу за посиланням https://vseosvita.ua/library/zavdanna-do-srno5-9-klas-algebra-osnovi-kombinatoriki-teorii-jmovirnostej-ta-statistiki-221066.html
2) Переглянути відео за посилання http://youtube.com/watch?v=Ylj8moDXb0M&list=PLeb-UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&index=25
п.24 – Початкові відомості про статистику: прочитати
№ 24.3, № 24.5, № 24.8, № 24.9, № 24.11, № 24.15 – письмово
3) Виконати контрольну роботу за посиланням https://vseosvita.ua/library/zavdanna-do-krno5-9-klas-algebra-osnovi-kombinatoriki-teorii-jmovirnostej-ta-statistiki-217246.html

9 клас Геометрія
06.04-10.04.2020, 13.04-17.04.2020
1) Розв’язати задачі:
1. Знайдіть довжину кола, діаметром 6 см.
2. Знайдіть градусні міри внутрішнього та зовнішнього кутів правильного вісімнадцятикутника.
3.Радіус кола 12 см. Знайдіть довжину дуги, що відповідає центральному куту 1500.
4. На котушку радіусом 3,6 см намотано 1,4 м мотузки. Скільки зроблено повних обертів?

2) § 2 п.7 с.64-66 – Площа круга та його частин: прочитати; вивчити формули
№ 7.13, № 7.19, № 7.30, № 7.33, № 7.34, № 7.36– письмово
Виконати тестові завдання на стор. 74-75 (з розв’язанням!!!)

_______________________________________________________________________________

ІІ ТИЖДЕНЬ
Ссилка на безкоштовні уроки з математики (5,6,7 (алгебра), 9 алгебра)
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg

5 клас Математика
23.03-27.03.2020
1) § 29 – Множення десяткових дробів: прочитати, вивчити правила с.190, с.191, с.192
№ 1011, № 1017, № 1027, № 1029, № 1037 – письмово
2) § 30 – Ділення десяткових дробів: прочитати, вивчити правила с.198, с.199
№ 1064, № 1066, № 1073, № 1079, № 1085, № 1087 – письмово

6 клас Математика
23.03-27.03.2020
За підручником Тарасенкова:
1) Виконати тест № 3 на стор. 285 – письмово
2) § 31 – Рівняння. Властивості рівняння: прочитати, вивчити основні поняття теми, звернути увагу на приклади в параграфі
№ 1416, № 1418, № 1420, № 1426 – письмово
3) Розв’язати 20 прикладів на дії з раціональними числами (приклади придумати самим)

За підручником Істер:
1) Виконати завдання для перевірки знань № 8 с.229-230 – письмово
2) § 48 – Розв’язування рівнянь. Властивості рівнянь: прочитати, вивчити основні поняття теми, звернути увагу на приклади в параграфі
№ 1331, № 1335, № 1337, № 1339 (1,2), № 1342 – письмово
3) Розв’язати 20 прикладів на дії з раціональними числами (приклади придумати самим)

7 клас Алгебра
23.03-27.03.2020
§ 24 – Рівняння як математична модель задачі: прочитати; розібрати задачі 1-2 на стор. 177-178
№ 894, № 897, № 900, № 903, № 905, № 907 – письмово

7 клас Геометрія
23.03-27.03.2020
§ 4 п.21 – Коло описано навколо трикутника: прочитати, вивчити поняття ; звернути увагу на побудову трикутника вписаного в коло
№ 541, № 547, № 551 – письмово

8 клас Алгебра
23.03-27.03.2020
§3 п.20 – Теорема Вієта: прочитати, вивчити формули (звернути увагу на наслідки з теорем); розібрати приклади 1-3 с.159 (зразки для письмових вправ)
№ 683, № 687, № 689, № 698 – письмово

8 клас Геометрія
23.03-27.03.2020
1) §16 п. 16.2, п.16.3 – Площа прямокутника, паралелограма: прочитати, вивчити формули
№ 539, № 542, № 544, № 548, № 550 – письмово

9 клас Алгебра
23.03-27.03.2020
п.22, п.23 – Випадкова подія. Частота та ймовірність: прочитати; вивчити формули знаходження частоти с.218 та ймовірності с.226
п.22 – № 22.6, № 22.9, № 21.7, № 22.11, № 22.15 – письмово
п.23 – № 23.3, № 23.5, № 23.10, № 23.13, № 23.18, № 23.23 – письмово

9 клас Геометрія
23.03-27.03.2020
1) § 2 п.6 – повторити формули знаходження радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

2) 2) § 2 п.7 с.62-63 – Довжина кола. Довжина дуги кола: прочитати; вивчити формули
№ 7.2, № 7.9, № 7.16, № 7.25– письмово

Тиждень І
Ссилка на безкоштовні уроки з математики (5,6,7 (алгебра), 9 алгебра)
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg

5 клас Математика
§ 28 – повторити прав віднімання десяткових додавання та віднімання десяткових дробів
№ 968, № 970, № 975, № 978, № 980, № 982, № 988, № 990, № 992, № 994, № 996, № 1003

6 клас Математика
За підручником Тарасенкова:
1) § 29 – повторити правила ділення раціональних чисел
№ 1344, № 1349 (1-4) письмово
2) § 30 – Вирази та спрощення: вивчити правила розкриття дужок, поняття коефіцієнта, подібних доданків; розібрати задачі в параграфі
№ 1379, № 1381, № 1383, № 1385, № 1389, № 1391, № 1395 – письмово
3) Повторити правила на всі дії з раціональними числами.

За підручником Істер:
1)§ 49 – повторити правила ділення раціональних чисел
№ 1309, № 1316 – письмово
2) § 42 – Розкриття дужок: вивчити правило, розібрати прикладі в параграфі
№ 1133, № 1135, № 1137, № 1149 (1) – письмово
3) § 44 – вивчити поняття коефіцієнта буквеного виразу
№ 1199 – письмово
4) § 46 – Подібні доданки та їх зведення: вивчити поняття подібних доданків; розібрати приклади в параграфі
№ 1249, № 1252, № 1258, № 1263 – письмово
5) Повторити правила на всі дії з раціональними числами.

7 клас Алгебра
1) § 21 – Лінійна функція, її графік та властивості: вивчити основні поняття теми; розібрати прикладі в параграфі, а особливо звернути увагу на приклад 4 с. 150 (зразок виконання письмових номерів № 783, № 785)
№ 770, № 772, № 778, № 780, № 783, № 785
2) § 19-21 – повторити тему «Функція» (знайти всі терміни з теми)
Виконати самостійну роботу № 4 с.159-161

7 клас Геометрія
§ 4 п.20 – Дотична до кола. Властивості дотичних: прочитати, вивчити поняття дотичної та її властивості
№ 508, № 511, № 516, № 517 – письмово

8 клас Алгебра
§3 п.19 – повторити формули коренів квадратного рівняння
№ 638 (5,6), № 642 (скласти вираз ), № 893 – письмово
8 клас Геометрія

1) §15 п. 15.2 – Сума кутів многокутника: прочитати, вивчити формулу , де n – к-сть кутів многокутника.
№ 513, № 514, № 518, № 522
2) 16 п.16.1 – Поняття площі многокутника: прочитати

9 клас Алгебра
П.21 с.212-214 – прочитати
№ 21.2, № 21.4, № 21.7, № 21.10, № 21.14, № 21.19 – письмово

9 клас Геометрія
1) § 2 п.6 с.51-52 – Правильні многокутники: вивчити поняття правильний многокутник; формулу знаходження кута правильного многокутника ; центрального кута
№ 6.4, № 6.6, № 6.9, № 6.11 – письмово
2) § 2 п.6 с.53-55 – Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників: вивчити формули в рамках та таблицю с. 53
№ 6.13, № 6.15, № 6.17, № 6.24 – письмово