Звіт про використання коштів

Адміністрацією закладу освіти ретельно використовується кошторис з усіх статей, як результат цієї роботи – вся фінансово-господарська діяльність школи ведеться відповідно до Інструкції про бухгалтерський облік у бюджетних установах, існуючих нормативно-правових актів та наказів по навчальному закладу. Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність, ведуться правильно і достовірно. Своєчасно оприбутковуються та списуються матеріальні цінності. Відсутні факти порушень фінансової дисципліни.

Діяльність ради  школи  спрямована на залучення  спонсорських коштів, пошук фінансових  джерел для розвитку закладу, залучення коштів для  проведення ремонтних робіт та естетичного оформлення приміщень закладу. Директор закладу  щорічно звітує перед громадськістю про одержану  спонсорську допомогу  та про використання  благодійних внесків.

Окрім державних коштів, джерелами фінансування є надходження від батьків.

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу –

у тому числі: бюджетних _______0____

спонсорських _____3000_____________

батьківських _________________

зароблених закладом _____0_______

Виконані основні види робіт:

   Ремонт цоколю б/ц
Ремонт козирка головного входу б/ц
Косметичний ремонт класних кімнат та шкільних рекреацій б/ц

Зміцнення матеріально-технічної бази:

Впорядкування , перевірка оргтехніки 1000
Придбання церезиту, фарби, 1000
Придбання матеріалів для косметичного ремонту класних кімнат та шкільних рекреацій