ДПА -2019

— НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 • Наказ МОН України від 07.12.2018 №1369 “Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації”
 • Лист МОН України від 23.01.2019 “Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році”
 • Наказ МОН України від 25.01.2019 №59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”
 • Лист МОН Методичні рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов у 2018-2019 н.р.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2018 № 256 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року №1693»                                                  Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306                  – Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»

  – Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547

  Державна підсумкова атестація в закладі пройшли організовано, рівень навчальних досягнень учнів підтверджено результатами річних контрольних робіт, державної підсумкової атестації . Великої розбіжності між результатами контрольних робіт і річним оцінюванням спостерігається.

  Українська мова та література
  Учитель: Бєлєвцова О.І.

  Ррезультати ДПА співпадають з результатами річної 2018/2019 н.р. Такі учні, як Кандубін М. і Колесниченко В. підвищили рівень знань з достатнього на високий; Бородін Є., Бородін О., Корнієнко І. – з 5 на 6 балів, Костючок О., Онацький Я., Милевська С. – з 4 на 5 балів.
  – диктант є основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності;
  – семестрове оцінювання відбувається за такими показниками: говоріння й письмо (діалогічне й монологічне мовлення), читання вголос, мовні знання і вміння (тести), ведення зошитів. На основі семестрових балів виводиться річний бал.

  Математика
  Учитель: Юрченко М.С.

  У 2018/2019 навчальному році в 9-А класі навчалося 11 учнів, якість знань становить 27,3%. По результатам державної підсумкової атестації якість знань – 27,3%.
  Кандубін М., за результатами ДПА підвищив оцінку на 1 бал і має оцінку 10; за результатами річного оцінювання – 9 балів.
  Горбунов М., за результатами ДПА підвищив оцінку на 1 бал, але в рамках одного рівня навчальних досягнень: річна – 4, ДПА – 5.
  Ковалик А., за результатами ДПА знизила оцінку на 1 бал, але в рамках одного рівня навчальних досягнень: річна – 8, ДПА – 7.
  Решта учнів класу підтвердили свої оцінки.

  Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації з математики учнів 9-А класу

  Результати порівняльного аналізу свідчать про відповідність результатів державної підсумкової атестації з річним оцінюванням.

  Біологія
  У 2018/2019 навчальному році в 9-А класі рівень навчальних досягнень складає з біології 27 %, з ДПА – 27 %. Дані вищенаведеної діаграми показують, що результати ДПА співпадають з результатами річного навчального балу.
  Кандубін Максим підвищив свій результат на 1 бал. Решта учнів 9-А класу підтвердили річні бали.