Вступ до школи. Правила прийому до закладу освіти

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Зарахування до закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Наказу МОН № 367 від 16.04.2018 року “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Відповідно до Статуту навчального закладу                                                                                        2.6. Зарахування учнів до всіх класів Навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.7.Директор Навчального закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Навчального закладу, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.8. Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

Для зарахуванняучня до Навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.9. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Навчального закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
В незвідані далі, далекі краї.
Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перешкоди долати ми будем щодень,
Я навчу тебе мислити і рахувати,
Читати, й писати, співати пісень.
Тож давай свою руку, і я обіцяю,
Станем друзями всі ми на довгі роки!

Шановні батьки!

Вступ до школи – є переломним моментом у житті Вашої дитини. Він пов`язаний з новим етапом стосунків з оточенням (однолітками і дорослими), новим видом основної діяльності (навчальної а не ігрової).У житті дитини змінюється все: обов’язки, оточення режим. Це “кризовий період” у житті дитини, і ця “криза” виявляється утому , що свої ігрові потреби дитина має задовольняти навчальними способами.

Процес адаптації до шкільного життя триває по-різному від 2 тижнів до 2-3 місяців (залежно від рівня їх готовності до школи, психофізіологічних особливостей та стану здоров’я). Вирішальну роль відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи, або “шкільної зрілості”.

Шкільна зрілість виявляється у таких складових:
– Інтелектуальна готовність дитини до школи, що передбачає володіння дитиною певною кількістю знань про явища навколишнього середовища, уміння порівнювати , класифікувати та узагальнювати ці знання, а також певний рівень розвитку пізнавальних здібностей у дитини(мислення, пам’яті, сприймання, уяви, уваги).
– Комунікативній готовності, що передбачає володіння навичками взаємодії з дорослими, однолітками , а саме 6 знання моральних норм та правил поведінки (вміння слухати не перебиваючи, вміння вибачати і вибачатися, співчувати, враховувати бажання та настрій інших людей тощо).
– Емоційно-вольовій готовності, що передбачає уміння:- робити не лише те , що подобається, а й те, що необхідно зробити (довільність поведінки);- поставити мету, виявити певні зусилля у випадку подолання перешкод, оцінювати результати своєї діяльності;- розуміти і адекватно виражати свої емоції;- свідомо підкорятись загальним правилам та вимогам;- уважно слухати й виконувати самостійно найпростіші усні вказівки дорослого;- самостійно діяти за зразком (точно відтворювати, діяти за аналогією).
– Мотиваційній готовності , що передбачає чітко сформовану позицію школяра, коли дитина:- має належне уявлення про школу; – позитивно ставиться до шкільних занять, загальноприйнятих норм дисципліни;- віддає перевагу урокам грамоти і лічби, а не заняттям дошкільного типу (малювання, фізкультура, трудове навчання тощо;- визнає авторитет учителя.

Сучасні дослідники встановили, що у школі дитина проводить 70 % свого активного життя протягом 12 років, але доведено, що лише 20— 40 % негативних впливів на психічне здоров’я дитини пов’язані зі школою.

Найважливішим для психічного здоров’я дитини є психологічний клімат родини, ставлення до дитини у сім’ї.Як же правильно виховувати дитину, щоб вона максимально засвоїла право називатися людиною? Зрозуміло, що у кожній сім’ї існують свої традиції, принципи, норми та правила. Але, мабуть, немає сім’ї, в якій батьки не хотіли б бачити свою дитину доброю, щирою, доброзичливою, справедливою.

Не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна було б, не змінюючи, «застосувати» до своєї дитини. Індивідуальне ставлення до дітей—це невід’ємне право кожного з батьків.
Проте деякі рекомендації не будуть зайвими.
Виявляйте свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що ви любитимете її завжди, за будь-яких обставин. Але слідкуйте за тим, щоб ваша любов не перетворилася на вседозволеність, встановить чіткі межі дозволеного і завжди неухильно дотримуйтеся встановлених заборон і дозволів.
Повірте у неповторність і оригінальність вашої дитини. У те що вона єдина така у світі. Вона не може бути чиєюсь копією, зокрема вашою. Тому не варто вимагати від дитини повторення ваших досягнень, наслідування ваших здібностей і талантів. Дайте право прожити власне життя своїй дитині, досягти своїх результатів, своєї мети. Слід приймати дитину такою , яка вона є , зі всіма її вадами та чеснотами. Підкреслювати її сильні сторони, але вчинки оцінювати об’єктивно.
Оцінювати потрібно не саму дитину , а її вчинки. Частіше хваліть дитину за її досягнення.
Давайте можливість дитині бути самостійною, не забирайте право на помилку, адже виправляючи свої помилки дитина вчиться. Радьте , як вчинити правильно, аргументуйте свої думки, розкриваючи наслідки вчинку і потім надайте право вибору.
Чітко встановіть права і обов’язки дитини у сім’ї (відповідно до її віку і можливостей).
Демонструйте оптимізм. Виражайте впевненість у хорошому результаті, у можливостях дитини – цим ви укріплюєте віру дитини в себе, сприяйте позитивному ставленню до світу і оточення, зміцнюючи її психічне здоров’я .
Велике значення для адаптації до школи в цьому віці має правильний режим дня. Для правильного режиму дня необхідно 12 годин сну з урахуванням обіднього (1-1,5 год.) для відновлення сил. Після школи відпочинок 2-3 години (обідній сон). Найпродуктивніший час для приготування уроків – з 15 до 16 години. Заняття ввечері будуть безрезультатні, завтра доведеться починати з початку. Після 20 хвилин занять необхідно 10-15 хвилин “перерви”.
Під час приготувань уроків не сидіть над дитиною, давайте можливість їй працювати самостійно, але якщо потрібна ваша допомога, наберіться терпіння. Необхідні спокійний тон та підтримка ( “не хвилюйся”, “давай з’ясуємо разом”, “я тобі допоможу”…), похвала, навіть якщо щось не вдається. Не акцентуйте увагу на оцінках (“ не дарма з письма в тебе одні “2” та “3”).
Рекомендації батькам:
1.Формуйте позитивне ставлення до школи;
2.Виявляйте інтерес до шкільних справ та успіхів дитини;
3.Формуйте адекватну самооцінку;
4.Не перевантажуйте дитину надмірними заняттями, чергуйте їх з грою;
5.Навчайте етичних норм спілкування з однолітками та дорослими;
6.Привчайте самостійно долати труднощі, які під силу подолати 6-річній дитині;
7.Частіше хваліть, а не докоряйте;
8.Пам’ятайте, що кожна людина має право на помилку;
9.Частіше згадуйте себе у дошкільному віці;
10. Любіть дитину безумовною любов’ю, приймайте її такою якою вона є.
Якщо ви дотримаєтесь цих порад у вихованні, ваша дитина виросте врівноваженою та спокійною.

Успіхів вам!
З повагою, педколектив школи