Виховна робота

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИТЕМИ ЗАКЛАДУ

Основні напрями виховання сплановані відповідно до Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»., Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 16.06.2015 №641.
Тема виховної роботи:
«Інноваційні підходи до національно патріотичного виховання та громадянського ставлення особистості»
Головна мета-формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).
Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:
1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
9. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
10. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
11.Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.
12. Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
13.Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
14.Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
15.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
16. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Система вихованої роботи школи базується на принципах національного виховання, і, перш за все, на ідеї гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає ряд основних аспектів:
– ідею реалістичних цілей виховання та всебічний розвиток особистості учня, який базується на здібностях і обдаруваннях;
– ідею спільної життєдіяльності дітей і дорослих – заміну авторитарності впливу вчителя на безпосереднє співробітництво з учнями, яке базується на самовизначенні особистості;
– ідею самовизначення учня – процес інтеграції окремих позитивних якостей в єдине ціле;
– ідею спрямування особистості – центр всієї виховної роботи – учень, а не програми виховання;
– ідею добровільності – щоб учитель сприяв вияву в учнів інтересу, прагнення до саморегуляції своїх природних сил, власної ініціативи та творчості у виконанні дій.
Виховна система школи входить до складу загальношкільного механізму цілеспрямованого формування загального досвіду учнів і враховує:
– соціальне замовлення;
– досягнутий рівень сформованості в учнів окремих якостей і досвіду в цілому;
– особливості школи;
– умови , традиції, якісний склад педагогічного колективу, матеріальну базу тощо.
Виховна система школи являється конкретним механізмом дій конкретних людей, мета якої спрямована на створення умов психологічної захищеності та душевного комфорту особистості, на формування її громадської зрілості, соціальної відповідальності за свою роль у національному відродженні України, на розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, психологічної та фізичної сфери особистості.

Перший тематичний період (вересень-грудень)
Тема: «Життя людини – найважливіша цінність»
Другий тематичний період (січень — травень)
Тема: «Горде ім’я – українець!»
Завдання періодів:
1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.
2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек¬тиві.
3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.
4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.
5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.
6. Виховання любові до рідного краю.
7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

Ціннісне ставлення до себе

Фізичне виховання. Заходи з охорони життя та здоров’я учнів

№ з/п Заходи Дата
проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1. Єдиний урок з Правил дорожнього руху 03.09.2018 1 – 11 Класні керівники
2. Проведення виховних годин з безпеки життєдіяльності та здоров’я учнів 03.09.2018-
24.05.2019 1 – 11 Класні керівники
3. Місячник: «Увага! Діти на дорозі» 03.09.2018 – 28.09.2018
1 – 11

ЗДНВР, класні керівники
4. Проведення годин спілкування з попередження дорожньо- транспортного травматизму. 03.09.2018-28.09.2018 1-11 Класні керівники
5. Виставка малюнків: «Дорожня азбука» 10.09.2018-14.09.2018 1-4 Педагог-організатор, класні керівники
6. Тиждень фізкультури і спорту (за окремим планом) 17.09.2018-21.09.2018 1 – 11 ЗДНВР, учитель фізичної культури
7. День здоров’я 21.09.2018 1-11 ЗДНВР, педагог- організатор,
учитель фізичної культури, класні керівники
8. Козацькі розваги 12.10.2018 1 – 11 Педагог- організатор,
класні керівники, учитель фізкультури
9. Круглий стіл з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 23.10.2018 8– 11 Класний керівник 11-А класу
10. Усний журнал «Протидія булінгу в дитячому середовищі» 24.10.2018 5-7 Класний керівник 6-А класу
11. Конкурс малюнків «Шкідливим звичкам – ні!» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 01.11.2017 1-11 Педагог-організатор, класні керівники
12. Тиждень протипожежної безпеки (за окремим планом ) 03.12.2018 -07.12.2018 1 – 11 ЗДНВР, класні керівники
13. Ознайомлення учнів з пам’яткою «Я йду на канікули». 12.10.2018,
16.11.2018,
28.12.2018 1 – 11 ЗДНВР, класні керівники
14. Спортивні змагання «Спритні та сильні» 06.02.2018 5-8 ЗДНВР,
учитель фізкультури, класні керівники
15. Підготовка та участь шкільної команди в районному фестивалі дружин юних пожежних-рятівників Березень 7-11 ЗДНВР, педагог- організатор,
учитель музики
16. Ознайомлення учнів з пам’яткою «Я йду на канікули» 22.02.2019,
12.04.2019,
24.05.2019 1-11 ЗДНВР, класні керівники
17. Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності
(за окремим планом) 08.04.2019-12.04.2019 1-11 ЗДНВР, класні керівники
18. Гра «Безпека людини в екстремальних ситуаціях метеорологічного походження» 09.04.2019 5-7 Класний керівник 5-А класу
19. Рольова гра «Надання першої медичної допомоги в різних життєвих випадках «Це повинен знати кожен» 10.04.2019 8-11 вчитель предмету «Захист Вітчизни», класні керівники
20. День захисту дітей 01.06.2019 1-11 ЗДНВР,
педагог-організатор, класні керівники
21. Робота дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Чемпіон» 27.05.2019-
13.06.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники
22. Участь у районному туристському святі червень 7-11 ЗДНВР, педагог- організатор,
учитель фізичної культури

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Морально-етичне виховання

№ з/п Заходи Дата
проведен
ня Клас Відповідальні Відмітка про вико¬нання
1. Свято дружби «У дружбі наша сила» 04.10.2018 1-4 Класний керівник 4-А
класу
2. Виставка-ярмарок «Щедра осінь» 12.10.2018 1 – 11 ЗДНВР, педагог- організатор,
класні керівники
3. Осінній бал 13.11.2018 5-7 Класний керівник 5-А
класу
4. Гра-подорож «Мандруємо країною» 03.12.2018 1-4 Класний керівник 2-А
класу
5. Обряд стрітення 15.02.2019 1-4 Класний керівник 4-А класу
6. Родинне свято «Збираємо воєдино нашу родину» 15.05.2019 5-7 Класний керівник 6-А
класу

Ціннісне ставлення до праці

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про вико¬нання
1. Участь в акції «Чисте обійстя» (прибирання, впорядкування шкільної території) 01.11.2018 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники
2. Трудові десанти «Чисто у дворі – чисто довкола» 03.09.2018-24.05.2019 1–11 ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники

3. Акція «Допоможи книзі» Протягом року 1-11 Бібліотекар, класні керівники
4. Місячник профорієнтаційної роботи (за окремим планом) 01.02.2019-
28.02.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор,
класні керівники
5. Гра-тренінг «Формула професій»
20.02.2019 8-11 Класний керівник 11-А класу
6. Профорієнтаційна робота із залученням представників училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центра зайнятості Протягом року 8-11 ЗДНВР

Ціннісне ставлення до природи

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1. Участь у районному еколого-натуралістичному конкурсі «У Юннатії кордонів нема» вересень 6-А ЗДНВР, вчитель біології
2. Проведення екскурсій до парку, лісу, річки : «Краса рідного краю» До 31.10.2018 1–11 ЗДНВР, класні керівники
3. Свято «Обжинки» 04.10.2018 1-4 Класний керівник 3-А класу
4. SOS-вернісаж «Друге життя сміття» 26.11.2018
-30.11.2018 1-11 ЗДНВР, класні керівники
5. Акція «Ми – на варті природи». Виготовлення годівниць. 19.11.2018–
16.03.2019 1 – 4 Класні керівники
6. Конкурс з природного матеріалу «Зимова феєрія». 16.12.2018 1 –11 ЗДНВР,
педагог-організатор, класні керівники
7. Конкурс українських веснянок «Весну-красну ми вітаємо!» 15.03.2019 1-4 Класний
керівник 3-А
класу
8. Прес-шоу «На порозі екологічної катастрофи» 10.04.2019 8-11 Класний
керівник 9-А
класу
9. Свято «Птахи прилетіли» 12.04.2019 1-4 Класний керівник 2-А
класу
10. День Чорнобильської трагедії. Лінійка – реквієм «Чорнобиль ще болить…» 26.04.2018 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики
11. Двомісячник «Зелена весна». Проведення «Весняної толоки» 03.04.2018- 31.05.2018 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор,класні керівники

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1. Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо Протягом року 1 – 11 Класні керівники
2. Свято Першого дзвоника 01.09.2018 1 – 11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики, класний керівник 1-А класу,11-А класу
3. Святковий концерт до Дня вчителя
28.09.2017

1 – 11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики
4. Єдиний урок з нагоди 100 річчя з дня народження Василя Сухомлинського (1918-1970), педагога, письменника, публіциста 28.09.2018 1-11 Класні керівники
5. Посвята в першокласники 05.10.2018 1-4 Класний
керівник 1-А
класу
6. Робота фабрики Діда Мороза грудень 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники
7. Свято «Прийди , Святий Миколай! Нас зі святом привітай!» 19.12.2018 1-4 Класний
керівник 7-А
класу
8. Святковий ранок «Зимовий калейдоскоп» 24.12.2018 1-5 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики
9. Новорічний вогник «Сніжна мозаїка»
24.12.2018 6-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики, класні керівники
10. Підготовка та участь команди в районних інтелектуальних іграх лютий 9-11 ЗДНВР, педагог-організатор
11. Вистава – ярмарок «Пошта кохання» 14.02.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики, класні керівники
12. Театральна вистава «Традиції мого народу» 21.02.2019 8-11 Класний
керівник 8-А
класу
13. Шевченківська декада (за окремим планом) 04.03.2019-15.03.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчителі української мови та літератури, вчитель музики, класні керівники
14. Свято «Прощавай, Букварику!» 27.04.2019 1-4 Класний керівник 1-А класу
15. Свято Останнього дзвоника 24.05.2019 1 – 11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики, класний керівник 11-А класу

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Патріотичне виховання

№ з/п Заходи Дата
проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1. Проведення тематичних екскурсій у Залі бойової слави школи , «Подвиг народу в серцях поколінь» (21.09- день Партизанської слави) 17.09.2018-21.09.2018 1 – 11 ЗДНВР, педагог- організатор, класні керівники
2. Поповнення новими матеріалами Зали бойової слави. Оформлення нових експозицій . Проведення зустрічей з ветеранами 01.09.2016-
31.05.2018 1 – 11 ЗДНВР, педагог- організатор, класні керівники
3. Урок мужності «Україна в огні».
День Пам’яті до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. 28.10.2018 1 – 11 ЗДНВР, класні керівники
4. Конкурс ораторського мистецтва до Дня української писемності 09.11.2016 1- 11 ЗДНВР, вчителі української мови та літератури, класні керівники
5. Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України 06.12.2018 1 – 11 ЗДНВР, класні керівники
6. Години спілкування «День Соборності України» 22.01.2019 1-11 Класні керівники
7. Брейн-ринг «Живи, Україно, живи для краси!» 23.01.2019 5-7 Класний керівник 7-А класу
8. Єдина тематична година до Дня пам’яті героїв Крут 29.01.2019 1-11 ЗДНВР, класні керівники
9. Єдина тематична година «Афганістан горить в моїй душі»» 15.02.2019 1-10 ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники
10. Єдина тематична година до Дня Героїв Небесної сотні 20.02.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники
11. Святковий концерт до 8 березня 07.03.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники, вчитель музики
12. Декада військово-патріотичного виховання (за окремим планом) 22.04.2018
-10.05.2018 1-11 ЗДНВР, класні керівники
13. Проведення тематичних екскурсій у Залі бойової Слави 22.04.2018
-10.05.2018 1-11 ЗДНВР, класні керівники
14. Участь у І етапі районної дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Квітень 8-11 ЗДНВР, вчитель фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»
15. Концерт воєнної пісні до Дня пам’яті та примирення 06.05.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики, класні керівники
16. Мітинг до Дня Перемоги 09.05.2018 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики
17. Концерт до свята матері 13.05.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики
18. Флеш-моб «Вишиванку одягну!» 16.05.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики
19. Презентація-виступ «Україна – європейська держава!» 18.05.2019 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор, вчитель музики

Правове виховання та профілактична робота з учнями

№ з/п Заходи Дата проведення Клас Відповідальні Відмітка про виконання
1. Проведення виховних годин з правового виховання Протягом навчального року 1-11 ЗДНВР,
класні керівники
2. Година спілкування «Виконання Статуту школи» 03.09.2018 1 – 11 Класні керівники
3. Просвітницько-профілактична робота з питань попередження правопорушень 1 раз на місяць 1 – 11 ЗДНВР,
класні керівники
4. Профілактичні бесіди за участю представників ССД, ВКМСД з учнями Протягом навчального року 1 – 11 ЗДНВР,
класні керівники
5. Рейд «Урок» 1 раз на місяць 1-11 ЗДНВР, педагог-організатор
6. Місячник правового виховання (за окремим планом) 03.12.2018-
21.12.2017 1 – 11 ЗДНВР,
класні керівники
7. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли? «Закон і ми» 04.12.2019 5-7 Класний керівник 8-А класу
8. Ситуаційна гра «Пустощі і кримінальна відповідальність» 11.12.2018 8- 11 Класний керівник 9-А класу
9. Бесіди щодо попередження торгівлі людьми: «Життя людини – найвища цінність» 16.03.2018 1 – 11 ЗДНВР,
класні керівники