Біологія

Завдання з біології
ІІ тиждень
6-А клас
§ 46 стор.173 ( завдання 1-3, письмово)
§ 47 стор.177 ( завдання 1-5, письмово, навести приклади рослин, які пристосовані до різних умов середовища( стор 177)
§ 48 стор.183 (завдання 1-5, письмово (переказувати усно)
§ 49 стор.186 ( завдання 1-4, письмово)
Практична робота №4 (стор.190-191) , обрати рослину із запропонованих на малюнку 202 ( стор.191) або рослину, яка є у вас вдома, систематизувати її за систематичними одиницями ( с.150 вид -…), замалювати, охарактеризувати за схемою( стор.191, завд.2 )
7-А клас
§ 45( стор.196 завдання 1-10 письмово, знати періоди й типи розвитку ( наводити приклади) ).
§ 46 ( стор.200 завдання 1-10 письмово, вивчити терміни: діапауза, регенерація.
§ 47 ( стор.206 завдання 1-10 письмово, вивчити терміни: вроджена поведінка ( стор.212) , набута поведінка(стор.216). Лабораторне дослідження (стор.206): поспостерігати за діями своїх домашніх тварин і навести приклади вродженої та набутої поведінки .
8-А клас
§ 44 стор. 196 завдання 1-10 ( письмово), вивчити терміни: слухова сенсорна система, вухо людини, слух, ілюстрація 99, стор.194( позначення), стор.193,таблиця 30 .
§ 45 вивчити таблицю 31 стор.197, нюхова сенсорна система(визначення),таблиця 32 стор.198, смакова сенсорна система – записати в зошит.
§ 46 вивчити таблицю 33 стор.201,сенсорна система рівноваги( визначення), таблиця 34-35( стор. 202-203), сенсорна система руху(визначення)- записати в зошит.
§ 47 вивчити таблицю 36-38 ( стор.201-207), визначення сенсорна система дотику, температури, болю( стор.205-207) – записати в зошит.
Сторінка 210 , виконати самоконтроль знань.
9-А клас
§ 46 стор. 197 завдання 1-10 ( письмово)
§ 47 стор. 201 завдання 1-10 ( письмово)
§ 48 стор. 205 завдання 1-5 ( письмово)
§ 49 стор. 209 завдання 1-5 ( письмово)
Стор.194-208, вивчити терміни: популяція, мікроеволюція, адаптація, вид,видоутворення, макроеволюція, антропогенез, вид, видоутворення, макроеволюція, антропогенез, передбіологічна (хімічна) еволюція, біологічна еволюція, стор.208- таблиця 14 .
Стор.211, виконати самоконтроль знань.

Біологія (16.03-20.03)
6 клас
Параграф 45 ( стор.169 завд. 1,2( тести) , стор 170 завд. 1-3( письмово), « Поміркуйте». Практична робота №3 ( завдання 2,3 письмово)
7 клас
Параграф 43( вивчити терміни) стор.188 завд.1-10 ( письмово) Практична робота № 6 (стор.187-188) . Завдання №1,2,3 ( письмово)
Параграф 44 (вивчити терміни) стор. 192 завд.1-10 (письмово)

8 клас
Параграф 40 стор.178 завд.1-10 ( письмово)
Параграф 41 стор.184 завд.1-10 ( письмово)
Параграф 42 ( вивчити терміни: зорова сенсорна система, око людини, відділ зорової сенсорної системи таблиця 28 , стор 185) , ілюстрація 95 стор.186 ( позначення )
Параграф 43 стор. 192 завд.1-10 ( письмово)

9 клас
Параграф 43 стор. 185 завд.1-10 ( письмово)
Параграф 44 ( вивчити що таке теорія еволюція, ( 4 теорії на стор.186-187) ; теорія Ч. Дарвіна ( знати її основні положення стор.187); синтетична теорія еволюції ( стор.187), сучасні еволюційні погляди ( стор.188)
Параграф 45( вивчити терміни)